Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen (1)

    Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen (2)

    Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen (3)


Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Algemeen Oosterkooi


   Bron 1. Uitgavenboek van de Heer van Huize Almelo met afrekening Roelof Palten
       vanwege levering eiken stammetjes voor de Oosterkooi d.d. 12 juni 1679.

   Bron 2. Drankrekening Olde Geert Frerix d.d. 13 augustus 1680 over de jaren 1676-1677, inzake drankleveranties aanleg Oosterkooi te Vriezenveen.
      Afrekening hiervan door de rentmeester Hendrik Schuitemaker van Huize Almelo op 13 augustus 1680 onder aftrek van een breuk (=boete).
      N.B. het laden van het bestand kan wel even duren, de afbeelding is groot.
  
   Bron: 3 Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Berent Berckhoff 7 februari 1679.
       vanwege het bedienen van de Oosterkooi

   Bron: 4 Verrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Berent Berckhoff op zijn pacht vanwege geleverde turf.
  
   Bron: 5 Verrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Berent Berckhoff op zijn pacht vanwege geleverde turf.
  
   Bron: 6 Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met timmerman Jan Roelofs
       inzake de bouw van het Kooihuis te Vriezenveen en de Altena te Almelo
  
   Bron: 7 Verrekening door de rentmeester van Huize Almelo met timmerman Berent Ruinck inzake timmerwerkzaamheden
       op Huize Almelo en de bouw van het Kooihuis te Vriezenveen en de Altena te Almelo.
  
   Bron: 8 Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Geert Avenhuis voor dakstro
       ten behoeve van het Kooikershuis te Vriezenveen de Koijcker 6 november 1685.
  
   Bron: 9 Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Egbert Spijcker vanwege te leveren spijkers
       aan Berent Ruinx voor de bouw van het Kooihuis 2 augustus 1685.
  
   Bron: 10 Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Egbert Hendrix Spijcker vanwege geleverde spijkers (negels) d.d. 23 augustus 1688.
  
   Bron: 11 Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Egbert Berens de Koijker vanwege geclaimde diverse kosten d.d. 13 juli 1687.
  
   Bron: 12 Verrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Egbert Berents de Koijcker 4 oktober 1692
  
   Bron: 13 Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Jan Jacobs voor zijn moeder Swenne Wolters
      inzake de huur van een gaarden bij de Oosterkooi, 4 oktober 1692.
  
   Bron: 14 Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Jan Jacobs voor zijn moeder Swenne Wolters
      inzake de huur van een gaarden bij de Oosterkooi, 2 augustus 1695.
  
   Bron: 15 Rekening ingediend bij de gemeente Vriezenveen door Berent Jansen Kooiker [Berkhof], kerspeljaarrekening 1736.
  
   Bron: 16 Rekening ingediend bij de gemeente Vriezenveen door Berent Jansen Berkhof Kooiker, kerspeljaarrekening 1737.
  
   Bron: 17 Rekening ingediend bij de gemeente Vriezenveen door Berent Jansen Berkhof Kooiker, kerspeljaarrekening 1738.
  
   Bron: 18 Rekening ingediend bij de gemeente Vriezenveen door Berent Jansen Berkhof Kooiker, kerspeljaarrekening 1740.
  
   Bron: 19 Rekening ingediend bij de gemeente Vriezenveen door Aaltje Berents Kooiker, echtgenote van Berent Jansen Berkhof Kooiker; kerspeljaarrekening 1740.
  
   Bron: 20 Rekening ingediend bij de gemeente Vriezenveen door Berent Jansen Berkhof Kooiker, kerspeljaarrekening 1741.
  
   Bron: 21 Rekening ingediend bij de gemeente Vriezenveen door Berent Jansen Berkhof Kooiker, kerspeljaarrekening 1743
  
   Bron: 22 Rekening ingediend bij de gemeente Vriezenveen door Aaltje Berents Kooiker, echtgenote van Berent Jansen Berkhof Kooiker; kerspeljaarrekening 1744.
  
   Bron: 23 Legger van landerijen van Huize Almelo bijgehouden door de rentmeester, detail pacht Oosterkooi Vriezenveen 1745.
  
   Bron: 24 Rekening van dokter Drost (1786) ingediend bij het Gericht van het Schoutambt Vriezenveen
      vanwege een rechtszaak in verband met de onbetaalde rekening vanwege een pijnlijk been.

  

Afrekeningen van leveranties van eenden en talingen ("entvogels"en "krikken") aan (de kok van) Huize Almelo


   Bron 1. Pachtafrekening door de Heer van Huize Almelo met :"Geerlich die Koiker" van de Westerkooi d.d. 16 augustus 1675.

   Bron 2. Pachtverrekening door de renmeester van Huize Almelo met Geerlig de Kooijcker van de Westerkooi
       vanwege geleverde vogels aan Huize Almelo d.d. 7 augustus 1685.
  
   Bron: 3 Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Koij Egbert van de Oosterkooi
       vanwege geleverde vogels aan Huize Almelo d.d. 13 juli 1687.
  
   Bron: 4 Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Koeij Berent [Berent de Kooijcker] van de Westerkooi
       vanwege geleverd gevogelte aan de kok van Huize Almelo, verrekening d.d. 2 januari 1697.
  
   Bron: 5 Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Kooij Berent [Berent de Kooijcker]
       vanwege geleverd gevogelte aan Huize Almelo, verrekening d.d. 31 mei 1702.
  
   Bron: 6 Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met de Wester Koijker
       vanwege geleverde entvogels en krikken d.d. 26 mei 1708
  
   Bron: 7 Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met de Wester Koijker [Geerlig Berents de Kooijker]
       vanwege geleverde entvogels en krikken d.d. 3 augustus 1712

      N.B. het laden van het bestand kan wel even duren, de afbeelding is groot.
   Bron: 8 Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Gerlig Berents op de Koije [Geerlig Berents de Kooijker]
       vanwege geleverde entvogels en krikken d.d. 22 juli 1713
      N.B. het laden van het bestand kan wel even duren, de afbeelding is groot.
   Bron: 9 Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Gerlig Berents van de Koije [Geerlig Berents de Kooijker]
       vanwege geleverde entvogels en krikken d.d. 2 juli 1714.
      N.B. het laden van het bestand kan wel even duren, de afbeelding is groot.
   Bron: 10 Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Koij Geerlijng[Geerlig Berents de Kooijker]
       vanwege geleverde vogels over het jaar 1715. Opgesteld door de Kok van Huize Almelo Michel Helt.
  
   Bron: 11 Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Geerlyg Berents op de Koije [Geerlig Berents de Kooijker]
       vanwege geleverde entvogels en krikken d.d. 4 februari 1717.
  
   Bron: 12 Uitgave door de rentmeester van Huize Almelo aan de Kooijkerse [weduwe van Berent Geerligs Kooiker?]
       vanwege geleverde vogels d.d. 2 augustus 1718.
  
   Bron: 13 Verekening door de rentmeester van Huize Almelo met Geerlig Berents op de Kooij
       vanwege geleverde vogels van 4 augustus 1722 tot en met 2 mei 1723; d.d. 6 december 1723.
  
   Bron: 14 Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Geerlig Berents de Kooijker
       vanwege geleverde entvogels en krikken over het jaar 1729 d.d. 14 september 1730.
      N.B. het laden van het bestand kan wel even duren, de afbeelding is groot.
   Bron: 15 Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Geerlig Berents de Kooijker
       vanwege geleverde entvogels en krikken over het jaar 1738 d.d. 21 december 1739.
      N.B. het laden van het bestand kan wel even duren, de afbeelding is groot.
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016