overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

Bron 8. Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Geert Avenhuis voor dakstro ten behoeve van het Kooikershuis te Vriezenveen de Koijcker 6 november 1685.


Bekenne ick ondergescr: van de E. Jacob Boom Rentmr: van d' Heere van Almelo etc: ontfangen te hebben die summa van negen gulden tien stuiv.'sulx tot voldoeninge van twee vijmen dack stroo, door mijn Heer van Almelo tot de Kooijckershuis op het Vriesenveen van mij gekoft, bedankende derhalven goede betalinge op den Huise Almelo den 6. Novemb
9-10-,,       1685 oircond mijn handt
Dit is het + Marck van geert avenhuis met eigen hant getrocken
ut attestor
J Boom
                            bron 8: (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 983
 

      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2015 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016