overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 3. Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Koij Egbert van de Oosterkooi vanwege geleverd gevogelte d.d. 13 juli 1687.


Bekenne Ick ondergeschr. dat de Rentmr. Jacob Boom mij heeft gevalideert op de pacht martini 1686 verschenen wegens vijftich paer vogels soo op de pachtvogels over het paer tegens 6. stuiv. een so. van 15. gulden . oircond. mijn handt op den Huise Almelo den 13 julij 1687 15- ,, - ,,
dit is van λ het merck kooij egbert met sijn eigen hant getrocken
ut attestor
J. Boom
          bron 3. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 983
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 25.02.2016