overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 16. Rekeningen ingediend bij de gemeente Vriezenveen door Berent Jansen Berkhof Kooiker, kerspeljaarrekening 1737.

1738 dee geeswoeren met haare bijhebbende verteert donse naa den leijdijck en naden Schijpsloot en na den paaters wal hebben geevest en naa de nijen hooeven weg hebben geeweest veerteert dee somma van fijf gulden 8 stũver ijk segge 5 gul 8 st
baarrent ijansen koijker
bron 16. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO
           inventarisnummer 2767

          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016