overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 24. Legger van landerijen van Huize Almelo bijgehouden door de rentmeester, detail pacht Oosterkooi Vriezenveen 1745.

bron1 pachtvogels
de Kooijker op het Oosteijnde van het Vriesenveen geeft 's jaarlix van het huijs en Hof mitsgaders van de Kooij twee en vijftig gulden en vijftig Endvogels [eenden] wordende de voorschr. Pagt by de onderscholt. Bartelink geprofiteert.
bron 24. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0079 HCO inventarisnummer 31

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016