overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 13. Verekening door de rentmeester van Huize Almelo met Geerlig Berents op de Kooij vanwege geleverde vogels van 4 augustus 1722 tot en met 2 mei 1723; d.d. 6 december 1723.  
van dise Koij sein komen 81 bar [paar] entvogels van iar 1722 den 4 Augusti bis den 2 meij 1723 dise vogels sein gelivert ũb het Hũs Almelo-
Michel Helt
24. gl. 6. st
Bovenstaende geleverde vogels ad 24. gl. 6. St. zijn mij op de pacht gevalideert. oirconde mijn hand
gerlygh berents op kooy
de 6. dec. 1723
bron 13. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 1034
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 25.02.2016