overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 14. Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Jan Jacobs voor zijn moeder Swenne Wolters inzake de huur van een gaarden bij de Oosterkooi, 2 augustus 1695.

bekenne ick ondergeschreven Swenne Wolters ontfangen te hebben van egbert die koeiker negen carli gl wegens twee ijaren verschenen landt huer van den gorden te weten van die ijaren 1693 en 1694 desen 2 auguste
door oder van mijen moeder jacobes
           bron 14. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 983

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
© 2015 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016