overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

Bron 6. Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met timmerman Jan Roelofs inzake de bouw van het Kooihuis te Vriezenveen
en de Altena te Almelo

Ick ondergesr: bekenne van die Rentmstr J Boom, in verscheiden posten ontfangen toe hebben die summa van 16 gl: 18-8 penningen, end. dat in minderinge van alsodane 23-18-8 Penn: als mij wegens arbeits loon soo alhier op den Huise Almelo, aen het huis op het veene voor de kooijcker, als mede aen de Altena verdient : compet., ingevolge op huiden gemaeckte afreecken: waer aen hebbe gearbeit generaliter drie en veertigh daegen en een halff, geaccordeert des daeges door malkanderen op elff stuivers, welcke sigh importeren als voren, bekenne als boven ontfangen f 16-18-8
Oircond. mijn handt den 30 7bris 1685.
16-18-8          ijan roelofs
[getekend]


       bron 6. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 983
 

      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2015 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016