overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 8. Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Gerlig Berents op de Koije [Geerlig Berents de Kooijker] vanwege geleverde entvogels en krikken d.d. 22 juli 1713.



  
administratie van geleverde entvogels en krikken, waarschijnlijk vastgelegd door de Westerkooiker Geerlig Berents de Kooijker. Geaccordeerd met de Kok van Huize Almelo Michel Helt op 22 juni 1713 en verrekend met de rentmeester van Huize Almelo op 22 juli 1713.
bron 8. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 996
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 25.02.2016