overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 7. Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met de Wester Kooijker [Berent Geerligs de Kooijker] vanwege geleverde entvogels en krikken d.d. 3 augustus 1712


administratie van geleverde entvogels en krikken, waarschijnlijk vastgelegd door de Westerkooiker Geerlig Berents. Hoewel de naam van Berent de Koijker nog tot 1727 in de pachtboeken van HUize Almelo staat vermeld, is er informatie afkomstig uit overlegde rekeningen bij de rentmeester van Huize Almelo, waaruit blijkt dat Berent zeker al in mei 1706 was overleden. Zijn weduwe treedt dan op namens de Westerkooi (bron: AHA inv. nr. 980). NB: Het handschrift van de administratie van bron 7 is identiek aan het handschrift van bron 8, waar de onderteking van Geerlig Berents bij staat.
bron 7. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 996
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 25.02.2016