overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 2. Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Geerlig de Kooijcker vanwege geleverde eenden d.d. 7 augustus 1685.


Ao. 1685 den 7.august. heeft de rentmr. Boom mij gevalideert op de pacht de ao. 1684 Martini verschenen, wegens 37 geleverde vogels, soo gelevert eer het jaar 1685 verschenen, het welck aen staende Martini kompt te vervallen die som. van 5 gl. tien stuivr. oircondt mijn handt: op den Huise Almelo dat. als boven5-10-,,
dit is het merck van geerlig de kooijcker met eigen hant getrocken
          bron 2. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 983
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 25.02.2016