overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 3. Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Berent Berckhoff 7 februari 1679:


bron 3. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 968
 
Die Richter wort geordonniert aen Berent Berck= hoff op sijne pacht te vuldoen ter summa van 120 carl. guldn. soo met hem geaccordeert hebbe wegens het bedienen van die koije, t'welcke voor goede betalinge sal verstrecken. den 7 Febr: 1679
       A.H. V. Rechteren
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                          Bekenne ick ondergeschr: dat de Richter van Almelo mij dese boven gementioneerde hondert ende twich gulden heeft laten corten op mijne achterstedige pacht en also daer van vuldaen te sijn oircunde mijne subscriptie den 7 Febr: 1679
       berent berichof


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2015 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016