overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 1. Uitgavenboek van de Heer van Huize Almelo met afrekening Roelof Palten vanwege levering eiken stammetjes voor de Oosterkooi d.d. 12 juni 1679.


Dito [12 juni 1679] Roelof palten betaelt negen gl acht stuijvers wegens gecofte eicken stammekes, soo van twee pijppen tot de kooi op't Veen sijn gebruijckt sulx uijt M: ordre als mijn Heer na Franckrijck reisde L Q - - - - - 9 - 8- ,,                                      
bron 1. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 972
 
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
                                                                                       
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         

 
 

                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016