overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 9. Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Egbert Spijcker vanwege te leveren spijkers aan Berent Ruinx voor de bouw van het Kooihuis 2 augustus 1685.


Spijcker Egbert op het Vriesenveen sal bij de Kooijcker Egbert of de timmerman Berent Ruinx soo veel nagelen willen laeten volgen, als sal van node sijn tot het huis, sullende door mij, het gelt als de leverancij geschiet is te dancke voldaen en betaelt worden op den Huise Almelo den 2. aug. 1685 JBoom 1685
                                                                                                    bronmateriaal 9. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 985
 

      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2015 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016