overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 12. Verrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Egbert Berents de Koijcker 4 oktober 1692.

Ick ondergesr: neme aen om aen Egbert de koijker in minderinge van desselfs paght te valideren voor reecken van Berent Berckhoff wegens geleverde torff aen de Huijse Almelo negen carl. guld: segge 9. guld: almelo den 4. octob 1692. , J Boom
dijt boven staende voldaen en betaelt
[getekend] berent barchof
gevalideert den 22 januarij 1694
bron12. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 968
 

      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2015 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.01.2016