overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 4.Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Koeij Berent [Berent de Kooijcker]
vanwege geleverd gevogelte aan de kok van Huize Almelo, verrekening d.d. 2 januari 1697.
  


<Bekenne Ick Arent de Cock ontfangen te hebben van koeij berent 75 paer en een vogel ende 33 dre en dertigh paer en ende smalen 2 paer crecken [krikken]
vogels 75 paer en 1
crecken 33 paer en 1
smaelen 2 paer
Bovenstaende Entvogels en kricken an Berent gevalidert den 2 Januarij 1694 oirconde sijn marck
26 - 2 - 9
dit is sijn marck Koij Berent met eijgen hant getrocken
          bron 4. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 984
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 25.02.2016