overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 1. pachtafrekening door de Heer van Huize Almelo met :"Geerlich die Koiker" van de Westerkooi d.d. 16 augustus 1675.


bron 1. pachtafrekening door de Heer van Huize Almelo met :"Geerlich die Koiker" van de Westerkooi d.d. 16 augustus 1675

(eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 968
 
Geerlich die Koiker heeft die pacht vogels an mij betaelt en de daer en boven te veel overgelevert, die noch acht k[aroli] guld an gelt bedroegen.
Dat: Almelo dat den 16 August: 1675
       J.A. Rechteren
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
                                                                                       
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         

 
 

                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         

 
 
© 2015 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016