overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 7. Verrekening door de rentmeester van Huize Almelo met timmerman Berent Ruinck inzake timmerwerkzaamheden op Huize Almelo
en de bouw van het Kooihuis te Vriezenveen en de Altena te Almelo.


Bekenne ick ondergesr: doer de Rentmstr van d'Heer van Almeloo, J Boom, mij op mijn pacht Ao. 1684. Martini verschenen heeft gevalideert, wegens verdient arbeits Loon van timmeren alhier op den Huise Almelo, als mede aen die Koijckershuis op het vriesenveen, en oock aen die Alena, waer van op huiden die daegen te samen gereeckent en bevonden, vijff en taghentigh daegen, en des daeges geaccordeert op elff stuivers, aen kost en dranck daermede ingesloten, welcke sigh importeren een summa van .....................f 46-15-
Oircond mijn handt den 30 Septemb 1685
46-15-..           dit is het merck van Berent Ruinck met eigen handt getrocken
ut attestor
J Boom
bron 7. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 983
 

      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2015 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016