overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 5.Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Kooij Berent [Berent de Kooijcker]
vanwege geleverd gevogelte aan Huize Almelo, verrekening d.d. 31 mei 1702.
  


Kooij Berent heeft van dit jaar 1701 tot dato deses den 16 novemb geleevert aan het huis te almelo 36 paer en 1 voogel het paer 6 st bedraght te same . 10 . 19
gevalideert den 31. mei 1702
Gesiene broek [getekend]
          bron 5. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 991
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 25.02.2016