overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 6. Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met de Wester Koijker [Berent Geerligs de Kooijker] vanwege geleverde entvogels en krikken d.d. 26 mei 1708


De Wester of dese Koijker heeft gelevert aen den Huijse Almelo van den 30 Augusti 1707 tot den 2 April 1708 incluijs seven en twintig paer Entvogels en twintig krikken: volgens sijn eijgen annotatie. Almelo den 26 Maij 1708 Sophie Julianne Gräffin von Rechteren Gebohrne Gräffin von Castell
9- 12 - ,,
gevalideert den 26 Meij 1708.
JBoom
1708
  
          bron 6. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 994
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 25.02.2016