overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 11. Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Geerlyg Berents op de Koije [Geerlig Berents de Kooijker] vanwege geleverde entvogels en krikken d.d. 4 februari 1717.  
administratie van geleverde entvogels en krikken aan Huize Almelo in het jaar 1716, vastgelegd door de Westerkooiker Geerlig Berents de Kooijker. Verrekend met de rentmeester van Huize Almelo op 4 februari 1717.
bron 11. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 1029
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 25.02.2016