overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 15. Pachtverrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Geerlig Berents de Kooijker vanwege geleverde entvogels en krikken over het jaar 1738 d.d. 21 december 1739.  
provisieadministratie van door Kooij Geele (Geerlig Berents de Kooijker) geleverde entvogels en krikken van Huize Almelo in het jaar 1738, [vastgelegd door de kok van Huize Almelo?]. Verrekend door de rentmeester van Huize Almelo met de Westerkooiker op 21 december 1739.
bron 15. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 1077
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 25.02.2016