overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 10. Afrekening door de rentmeester van Huize Almelo met Egbert Hendrix Spijcker vanwege geleverde spijkers (negels) d.d. 23 augustus 1688.


1685 egbert berents de koijker op het vrijzenveen gehald an negel tot het huis 400
1685 negel kost hondert 5 stu bedragt 1 gulden noch 100 negel kost 4 stu open
1685 noch 1000 negel gehalt kost 100 - - 5 stu bedrag gulden noch heeft de koijker gehald 500 negel kost
1685 hond. 5 stu bedragt .. .. 1 gul 5 stu open noch: 100 negel kost 3 stu open
1686 noch: 300 negel kost 100: 5 stu
 
bedragt te samen somme 6 gul 2 stu open komt egberts hendrikx spijker toe.  
Bekenne Ick Egbert Hendrix Spijcker van Bovenstaende reeck. op den 23 aug. door den Rentmr. Boom deses jaers 1688. voldaen en betaelt te wesen oirconde mijne ondersprekenenge(?) 5-10-,,
dit ΕЅ is Egbert Spijcker zijn marck met eigen handt getrocken.
                     bron 10. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 985
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2015 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016