Digitale bronbewerkingen Vriezenveen.

Hier vind je zowel transcripties als originele afbeeldingen van met name belastingregisters.

1652 Atlaskaart van Vriezenveen e.o. (detail).Transisalania Provincia; vulgo Over-yssel, getekend door Claes Jansz. Visscher te Amsterdam in 1652 naar een (groter) origineel van Nicolaes ten Have uit 1648 en uitgegeven door Nicolaus Visscher, ca. 1680. Historisch Centrum Overijssel. Kaartencollectie, inv. nr. 22.

1659 Uittreksel van het kasboek van de Vriezenveense koster Hermen Evers van Weerselo uit 1659

1675 Afbeeldingen van het belastingkohier van de 500e penning uit 1675 betreffende Vriezenveen. Inclusief transcriptie van namen. In dit kohier wordt het belastingbedrag vermeld. Elke gulden belasting staat voor 500 gulden aan vermogen. Immers het is het kohier van de 500e penning. Namen staan op volgorde vermeld van oost naar west. Transcriptie van namen is te vinder onder aan elke foto van het kohier.

1694 Afbeeldingen van het belastingkohier van de 1000e penning uit 1694 betreffende Vriezenveen. In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Namen staan niet op volgorde vermeld van oost naar west. Transcriptie van dit register elders in het digitaal archief raadpleegbaar.

1694 Het belastingkohier van de 1000e penning uit 1694 betreffende Vriezenveen. Transcriptie

1694 Het zoutgeldkohier uit 1694, transcriptie

1715 Afbeeldingen van het belastingkohier van de 1000e penning uit 1715 betreffende Vriezenveen. Inclusief transcriptie van namen. In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Namen staan vermeld op volgorde van oost naar west.

1723 Het belastingkohier van de verponding en contributie uit 1723 betreffende Vriezenveen. Transcriptie.

1729-1730  Vrijwel volledige gemeentejaarrekening van de gemeente Vriezenveen uit 1729-1730. Leest als een dagboek en loopt van maart tot maart. Transcriptie.

1734 Afbeeldingen van het belastingkohier van de 1000e penning uit 1734 betreffende Vriezenveen. In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Namen staan vermeld op volgorde van oost naar west.

1735 Het boterpachtkohier uit ca. 1735. betreft Vriezenveen. transcriptie

1739 Afbeeldingen van het belastingkohier van de 1000e penning uit 1739 betreffende Vriezenveen.In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Namen staan vermeld op volgorde van oost naar west.

1739-1740 Het kasboek van de gemeente Vriezenveen uit 1739-1740. Leest als een dagboek en loopt van maart tot maart. Transcriptie

1751 Afbeeldingen van het belastingkohier van de 1000e penning uit 1751 betreffende Vriezenveen. In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Namen staan vermeld op volgorde van oost naar west. Bijzonder aan het kohier van 1751 is dat ook vermogens onder de 500 gulden zijn weergegeven, zodat ook de minder vermogenden zijn opgenomen.

1758 Afbeeldingen van het belastingkohier van de 1000e penning uit 1758 betreffende Vriezenveen. In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Uitsluitend 500 gulden en hoger. Namen staan vermeld op volgorde van oost naar west.

1792-1798 Afbeeldingen van het belastingkohier van de 50e penning over de jaren 1792-1798 betreffende Vriezenveen. De belasting op de 50e penning is te beschouwen als een soort overdrachtsbelasting van 2%

1801 Lijst van giften uit 1801 van alle Vriezenveners in verband met de nieuwbouw van de Gereformeerde (lees Hervormde) Kerk. Transcriptie.

1808 Lijst van belastingplichtigen te Vriezenveen inzake de personele quotisatie van 1808. Het betrof een landelijke belasting op besteedbaar vermogen. Ook knechten een dienstboden en de onvermogenden staan vermeld. Transcriptie.

1817-1830 De dagboeken van de schout Jan Kruijs 1817-1830. Transcriptie.

1832 Overzicht woningeigenaren van Vriezenveen in 1832. Transcriptie.

1850 Transcriptie van het kohier op de hoofdelijke omslag uit 1850. Een belasting op "relatief vermogen". Alle gezinshoofden worden vermeld. Er is ook een overzicht beschikbaar met alle gezinshoofden van oost naar west.

1876 Overzicht woningeigenaren van Vriezenveen in 1876. Transcriptie.

1900 Overzicht van Vriezenveense landerijnamen en de eigenaren rond 1900. Transcriptie.

© 2014 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

Last updated 24.06.2014