Belasting op de 1.000e penning in Vriezenveen.

In dit onderdeel van mijn digitale archief vind je afbeeldingen van de mij bekende belastingkohieren op de 1.000e penning. Ook één kohier van de belasting op de 500e penning is hier te vinden.

Let op: het gaat hier om een belasting die alleen betaald werd door de meer welgestelden in Vriezenveen. Dat wil zeggen degenen die een vermogen van 500 gulden of meer hadden. Alleen het kohier van 1751 is wat uitgebreider omdat in dit kohier de Vriezenveners met een vermogen van 50 gulden en meer staan vermeld. Zelfs 1 persoon met een vermogen van 25 gulden is er in opgenomen. Het is Berent Hinderiks Boer. De namen van de armoedzaaiers en paupers zul je in deze registers niet tegenkomen. Zij waren van deze belasting vrijgesteld, simpelweg omdat ze niet voldoende vermogen hadden.
Het begrip 1.000e penning zegt het eigenlijk al, over elke 1.000 gulden vermogen moest 1 gulden belasting betaald worden. Bij de 500e penning was dit het dubbele namelijk 2 gulden over elke 1.000 gulden aan vermogen (en 1 gulden over 500 gulden vermogen).

Het belastingkohier van de 500e penning uit 1675. In dit kohier wordt het belastingbedrag vermeld. Elke gulden belasting staat voor 500 gulden aan vermogen. Immers het is het kohier van de 500e penning. Namen staan op volgorde vermeld van oost naar west. Transcriptie van namen is te vinder onder aan elke foto van het kohier.

Het belastingkohier van de 1000e penning uit 1694. In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Namen staan niet op volgorde vermeld van oost naar west. Transcriptie van dit register elders in het digitaal archief raadpleegbaar.

Het belastingkohier van de 1000e penning uit 1715. In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Namen staan vermeld op volgorde van oost naar west.

Het belastingkohier van de 1000e penning uit 1734. In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Namen staan vermeld op volgorde van oost naar west.

Het belastingkohier van de 1000e penning uit 1739. In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Namen staan vermeld op volgorde van oost naar west.

Het belastingkohier van de 1000e penning uit 1751. In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Namen staan vermeld op volgorde van oost naar west. Bijzonder aan het kohier van 1751 is dat ook vermogens onder de 500 gulden zijn weergegeven, zodat ook de minder vermogenden zijn opgenomen. De echte armen staan echter ook niet in dit overzicht dat zich mooi laat vergelijken met de de volkstellingsregistratie van 1748 die wel de gehele bevolking weergeeft en als transcriptie op de site van Historisch Centrum Overijssel staat. Ook op de site oudvriezenveen.nl is de transcriptie van de volkstelling van 1748 onder genealogie-bronbewerkingen te vinden van de hand van André Idzinga. Ongeveer 78 % van de gezinshoofden staat in het kohier van de 1.000e penning van 1751 genoteerd. Hun aantal is 314. In de volkstelling van 1748 staan 401 huishoudens vermeld.

Het belastingkohier van de 1000e penning uit 1758. In dit kohier wordt het geschatte vermogen vermeld in guldens. Uitsluitend 500 gulden en hoger. Namen staan vermeld op volgorde van oost naar west.

Naar andere digitale bronnen van Vriezenveen

© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl

Last updated 08.03.2008