HET BOTERPACHTREGISTER VAN ca. 1735

In inventarisnummer 1686 van Huize Almelo zit een in boekvorm vastgesteld boterpachtregister dat uitgebreider en gedetailleerder is dan de overige kohieren welke slechts uit losse vellen bestaan. Als we dit register aanleggen tegen de boterpachtkohieren van 1733 en 1736 zien we dat dit kohier overeenstemt met de gegevens van 1736 en behoorlijk afwijkt van het register van 1733. Kennelijk gaat het hier om een herziene nieuwe vaststelling van de boterpachtplichtigen en hun vastgestelde afdracht. Bovendien geeft dit register meer gedetailleerde informatie over de eigenaren van gesplitste erven dan een doorsnee boterpachtkohier. Daarnaast wordt vaak ook gedetailleerde info gegeven over het soort grond waarvoor men boterpachtplichtig was. Zo werd er altijd een onderscheid gemaakt tussen woeste gronden en overige gronden.

Bij de gesplitste erven is een mogelijke familierelatie van de boterpachtplichtigen interessant. Splitsing vond immers voornamelijk bij vererving plaats. Echter enige terughoudendheid bij het leggen van familierelaties tussen de boterpachtplichtigen van gesplitste erven is wel op zīn plaats. Immers er kan tussentijds verkoop aan niet-verwanten hebben plaatsgevonden.

Ik schat de datering van het register op circa 1735. Kennelijk waren de kohieren met hun vaststelling dusdanig verouderd dat een geheel nieuw register opgemaakt moest worden als basis voor de kohieren. Vandaar ook dat het kohier van 1736 zo sterk van dat van 1733 afwijkt. Het was geactualiseerd op grond van het nieuw aangelegde register.

Hierbij wil ik de actualiteit van de boterpachtkohieren in zīn algemeenheid ter discussie stellen. Ik heb sterk de indruk, dat vaak van voorgaande jaren informatie werd overgenomen, personen worden ook na hun overlijden vaak nog jarenlang in de boterpachtkohieren als eigenaar van hun landerijen vermeld. Het afleiden van iemands jaar van overlijden op grond van informatie uit deze kohieren kan dus een beetje trickie zijn. Soms heb je echter geen andere informatie voor de indicatie van iemands overlijden. Ik heb de gegevens voor mijn genealogisch onderzoek, bij gebrek aan betere informatie, dan ook vaak gebruikt. Mogelijk verschilt de actualiteit van de kohieren periodiek, afhankelijk van de persoon die het kohier opmaakte (volgens mij was dit altijd de rentmeester).

Volgens de inventaris van het archief Zwolle is het register van 1720 (het blauwe dossieromslagvel geeft dit aan). Dit is onjuist! Het register zelf is niet gedateerd en moet op grond van het voorgaande op circa 1735 gedateerd worden. 15 jaar jonger dus!
Het was in het register niet altijd even duidelijk voor mij tot wie de woeste gronden behoorden bij gesplitste erven. Ik ben uitgegaan van de laatstgenoemde persoon, echter mogelijk werden woeste gronden niet verdeeld en was dit gemeenschappelijk bezit van de erven (gesplitste eigenaren).
De tabel die ik gemaakt heb presenteer ik op alfabetische volgorde. De nummering in de 6e kolom geeft de volgorde en de bladzijde van het register aan. Tot nummer 103 betreft het land aan het Oosteinde, vanaf nr. 103 handelt het om land aan het Westeinde. Als je een beetje handig bent met excel kun je dit bestand kopiëren en op volgorde van nummer zetten, zodat je alsnog de juiste weergave op nummer te zien krijgt.

kijk hier voor het register in originele volgorde van oost naar west

Hieronder een foto van de eerste twee boterpachtplichtigen uit het register van circa 1735.

Overzicht van boterpachtplichtigen in ca.1735 in Vriezenveen
Familienaam Voornaam aantal akkers evt. bijnaam land ponden boter nummer subnummer aanvullingen
Aa Jan 3 akkers versplit Telgenkampslant 2 34 d aangeduid als Aa Jan
Aa op de Harmen 1/2 akker woestenland hoort de kinderen toe van zijn eerste vrouw 2 101 b
Aa van der Pauwel 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 1 1/2 122 e
Aa, van der Pauwel 1 akker woestenland 4 97 b
Aa, van der Pauwel versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 c
Aa, van der Berent 2 akker 8 159 a
Aa, van der Berent 1/4 akker woestenland 1 159 b
Aa, van der Frederik, wed. 4 akker 16 162
Aa, van der Berent Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 6 1/4 163 a
Aa, van der Frederik, wed. Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 6 1/4 163 b
Aelbers Jan 2 akkers 8 182 a
Aelbers Jan 1/2 akker woestenland 2 182 c
Albers Jan Berent Vos Lant, 4 akker versplit 1 184 b
Albers Hindrik Berent Vos Lant, 4 akker versplit samen 7 184 e
Albers Berent 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 1/2 198 c *doorgehaald
Albers Hindrik 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 4 198 g
armen den 1,5 akker 6 225 c
Armen, den 4 akker samen Het Ooster Vierendeel 2 141 b
Barkhoff Albert Berens 2 akker versplit Jan Onweerslant 1 1/2 11 b
Bartelinck Onderscholte 2 akkers met broekland 11 1/2 57
Bartels Arent met zijn voor en na-kinderen Strijkers Lant 4 200 b
Beemer Egbert Henderiks 3 akker 12 178 a
Beemer Egbert Henderiks 1 akker woestenland 4 178 b
Berckhof Gerrit 4 akkers met broekland 22 15
Berckhof Jan Jansen 2 1/2 akker alias Cruijs Jan 15 52 a
Berckhof Jan Jansen 1/2 akker woestenland alias Cruijs Jan 2 52 b
Berens Rutgert Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 9 63 f
Berens Garrijt Haal Overs Lant 2 117 e
Berens Albert wed. 2 akker versplit Alb: Berents of Kraentien Leks Lant 2 1/2 154 b
Berens Lucas 2 akker versplit geeft daarvan aan de provisoor Jan Bolck 7 pont 1 3/4 196 b
Berens Lucas 1/2 akker woestenland 2 196 c
Berens Lucas 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 1 1/2 198 e
Berents Jan 2 akker met broekland alias Lut Jan 12 29
Berents Harmen, wed. alias Klinge, 3 akker 12 202 a
Berents Harmen, wed. 1 akker woestenland 4 202 b
Berents Harmen, wed. 1 akker woestenland gekregen van B. Brouwer 4 202 c
Berentsen Frederik 3 3/8 akker met broekland 20 1/4 70
Berkhof Berent Jansen 4 akkers zonder broekland 16 2
Berkhof Berent Jans: 3 akker met broekland 17 35 a 8 aan Huize Almelo en 9 aan ds. Metelenkamp
Berkhof Berent Jans: 1/2 akker woestenland 2 35 b
Berkhof Harmen Jansen 3 3/8 akker met broekland 20 1/4 69 a
Berkhof Harmen Jansen 1/2 akker woestenland 2 69 b
Berkhoff Jan 2 akker versplit Jan Onweerslant 3 11 a
Berkhoff Albert 3 akkers versplit Kintmanslant 4 1/2 26 c
Boer Henderikus B. 2 1/2 akker met broekland 15 74 a
Boer Henderikus B. 1 akker woestenland 4 74 b
Boer Hendericus Berens 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 g
Boer Berent 4 akkers 16 94 a
Boer Berent 1 1/2 akker woestenland 6 94 b
Boer Henrick, wed. 3 dagwerk Ooster Geer 8 dagwerken hooiland 9 142 d
Boer Jan Henderiks, wed. 3 akker 12 177 a
Boer Jan Henderiks, wed. 1 3/4 akker woestenland 7 177 b
Boer Henrick, wed. 1 akker Wester Vierendeel 4 220 h
Boerman Wolterus 2 1/2 akker met broekland 15 73 a
Boerman Wolterus 1 1/2 akker woestenland 6 73 b
Boeschen Henderik Jansen 4 akkers zonder broekland 16 3 a
Boeschen Henderik Jansen 2 akker woestenland ruim 8 1/4 3 b
Boeschen Gerrit Jansen 4 akker ruim met broekland moet betalen aan Huize Almelo 16 1/2 23 a
Boeschen Gerrit Jansen moet betalen aan de Provisorie tot Almelo 8 23 b
Boeschen Hendrik 2 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 6 143 b
Bom Jan 2 akker versplit Doddenlant versplit 1 121 a
Braamer Jan Barents 4 akkers 16 8 a
Braamer Jan Barents 1 akker woestenland 4 8 b
Braamer Garrijt 1/2 akker woestenland 2 8 c
Braamer Frerick 1/2 akker woestenland 2 8 d
Braamer Gerrit Jansen 4 akkers met broekland 24 18
Braamer Berent Jansen 4 1/2 akker met broekland 27 38 a
Braamer Berent Jansen 3/4 akker woestenland 3 38 b
Braamer Hend. 1 akker Capteijnslant 6 50 b
Braamer Hend. Freds. 2 1/2 akker 15 51 a
Braamer Hend. Freds. 1 1/2 akker woestenland 6 51 b
Braamer Harmen Janz. 2 1/2 akker met broekland 15 71 a
Braamer Harmen Janz. 1/2 akker woestenland 2 71 b
Braamer Jasper 3 akker 12 95 a
Braamer Jasper 2 1/2 akker woestenland 10 95 b
Braamer Jasper Henderiks 4 akker versplit 8 167 a
Braamer Jasper, voorkinder van 4 akker versplit 3 voorkinderen en 2 nakinderen eigenaar 8 167 b
Braamer Gerrijt, wed. Pixsens lant, 4 akker versplit 6 174 a
Braamer Gerrit, wed. 4 akker of Crols volk 16 175 a
Braamer Gerrit, wed. 2 3/4 akker woestenland 11 175 b
Bramer Willem Jans: 3 akker "buiten wat breder" 18 1/4 125
Brink Jan Hendriks 4 akkers met broekland 22 54 broekland heeft niet de volle breedte
Broek Jan 3 akkers versplit Kintmanslant 4 1/2 26 d
Broer Jan Roelofs, wed. 2 akker 8 170 a
Broer Jan Roelofs, wed. 1 1/2 akker woestenland 6 170 b
Broertien Jan Gerrits 4 akkers met broekland 24 19 a
Broertien Jan Gerrits 1 akker woestenland 4 19 b
Broertjen Jan 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 2 122 b
Brouwer Jan senior 2 akker met broekland 12 81 a
Brouwer Jan senior 1 1/2 akker woestenland 6 81 b
Brouwer Jan Berents 2 akker versplit Jonge Jan Claasens Lant, versplit 6 82 b
Brouwer Jan Berents 1/4 akker woestenland 1 82 c
Brouwer Jan 2 akker versplit Olde Jan Claesens Lant, versplit 4 84 c
Brouwer Berent 2 akker 6 3/4 90 a
Brouwer Berent 3/4 akker woestenland 3 90 b
Brouwer zoon van B. 1 akker woestenland 4 90 c
Brouwer Lucas 2 akker 6 3/4 90 d
Brouwer Lucas 2 akker woestenland 8 90 e
Brouwer Berent versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 b
Caate, ten Egb-t 3 3/4 akker "en over het derde jaar 16 pont" (?) 15 116 a
Caate, ten Egb-t 1 akker woestenland 4 116 b
Caate, ten Jan 4 157 c
Caate, ten Jan 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 3 198 d
Caate, ten Egbert Strijkers Lant 4 200 a
Caate, ten Hendrik 1 akker Croemen Lant, 3 akker 4 201 a
Caate, ten Jan Croemen Lant, 3 akker 2 201 c
Caate, ten Jan 3 akker land 12 203
Caate, ten Berent Claes Braemhaers Lant, 3 akker 6 213 d
Caate, ten Egbert Vos Willems lant 3 akker versplit 4 216 a
Cate, ten Gerrit 3 akker versplit alias Cort Gerritslant 48 a
Cate, ten Hind. 2 akker versplit Olde Jan Claesens Lant, versplit 2 84 a
Cate, ten Gerrit Hend-s 2 akker vulgo Roskammer 8 192 a
Cate, ten Gerrit Hend-s 1/4 akker woestenland vulgo Roskammer 1 192 b
Cate, ten Berent Gerrits 3 akker 12 199 a
Cate, ten Berent Gerrits 1/2 akker woestenland 2 199 b
Cate, ten Berent Strijkers Lant 200 c
Claassen Berent, wed. 2 1/2 akker 15 64 a
Claassen Berent, wed. 3/4 akker woestenland alias Hoffenne 3 1/2 64 b
Cluppels Jan ruim 2 akkers en oom 16 131 a
Coster Jan Luikes 4 akkers 16 7
Coster Gerrit Luikes 3 akker met broekland 16 47 a
Coster Gerrit Luikes 1 akker woestenland 4 47 b
Coster Harmen Lucas 2 akker 8 103 Westeijnde
Coster Garrijt Berens Haal Overs Lant 2 117 b
Coster Hend: Gerrits 2 akker 8 223 a
Coster Hend: Gerrits 1/4 akker woestenland 1 223 b
Cremer Gerrit Berents 3 akker 12 214 a x
Cremer Gerrit Berents 1/4 akker woestenland 1 214 b
Cremer Garrijt Berens 1/2 akker Wester Vierendeel 2 220 g
Crol Jan 2 akker versplit Fransmans Lant, versplit 4 149 a
Crol Jan 1/2 akker woestenland 2 149 c
Crol Claes 2 akker 8 150
Crol Lucas 1 akker 4 168
Cromneuse Berent Harms 2 1/2 akker met broekland 15 72 a
Cromneuse Berent Harms 2 1/2 akker woestenland 10 72 b
Cromneuse Jannes 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 d
Cromneuse Jannes Harms 2 akker slecht land tegen de Aakamp aan 6 98 a
Cromneuse Jannes Harms 1 1/2 akker woestenland 6 98 b
Cromneuse Jannes 4 akker versplit Graaven Jennen Lant, versplit 4 99 a
Cromneuse Egbert Herms 2 akker slecht land tegen de Aakamp aan 6 100 a
Cromneuse Egbert Herms 1/2 akker woestenland 2 100 b
Cromneuse Egbert Harms versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 a
Cromneuse Jannes versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 d
Cruijs Scholte 4 akkers met broekland 24 55
Cruis Jan 3 akker versplit Roelof Smitslant 9 1/2 60 b
Cruis Jan 1 akker woestenland (versplit) Roelof Smitslant 4 60 c
Cruis Jan Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 6 63 d
Cruis Scholtinne 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 1 96 f
Cruis Scholtinne Haal Overs Lant 8 117 d
Dekker Egbert Harmsen 3 1/2 akker 19 1/2 139 a
Dekker Egbert Harmsen 1 1/4 akker woestenland 5 139 b
Dercks Jannes 2 akker Jan Luijerinks Lant 4 108 b
Derks Jan Paepen Lant 2 akker is versplit * 2 152 a *"Dese antekeninge is wel geschiet, maar vermits onder de koopers en Egbert Harms dispuut ontstaat over de goordens, blijft deselve geheel en onverdeelt"
Derksen Jan 2 akker 6 39 4 1/2 voor de provisoor tot Almelo en 1 1/2 voor Huize Almelo
Derksen Jannes 4 akkers Pastorijen Lant vrij 112 a
Derksen Jannes 1 akker woestenland Pastorijen Lant 4 112 b
Derksen Coop 3 akker 12 179 a
Derksen Coop 1 akker woestenland 4 179 b
Docter Gebben Haal Overs Lant 2 117 c
Docter Jan Roelofs (pachter?) de Toeterije 7 1/2 133 b
Dodde Jan Barents 4 akkers 16 10 a
Dodde Jan Barents 1/2 akker woestenland 2 10 b
Dodde Frerick Jansen 2 akker versplit Doddenlant versplit 2 121 d
Dodde Arent Bartels 2 akker 8 191
Dodde Jan Berens Wester Vierendeel 3/4 220 a
Dodden Coopman bijna 1/2 akker Wester Vierendeel 1 1/2 220 f
Dodden Coopman 1 koeweide Jan Wolters Smits Lant, 2 akker 1 1/4 221 a
Doeden Wolter Egberts, wed. Olde Schols Lant, 4 akkers 3 210 e
Egbers Jan 3 akker en 4 akker broekland versplit 4 61 d
Ente Egbert Gerrits 4 akker 16 148 a
Ente Egbert Gerrits 1/2 akker woestenland 2 148 b
Evertman Henderik 3 akker met broekland 18 66 a
Evertman Henderik 3 1/2 akker woestenland 14 66 b
Evertman Jan 4 akker 16 219 a
Evertman Jan 1/2 akker woestenland 2 219 b
Evertman Jan 1/2 akker woestenland op naam van Geertje en Janna(dochters?) 2 219 c
Faijer Gerrit Hend: 2 akker met broekland 12 31
Faijer Gerrit, wed. 3/4 akker versplit 4 48 c
Faijer Hend: Janz: ruim 2 akker 12 144 a
Faijer Hend: Janz: 1/4 akker woestenland 1 144 b
Fayer Derk Jansen, wed. 4 akkers zonder broekland 16 1 a
Fayer Derk Jansen, wed. 1 akker woestenland 4 1 b
Feijer Garrijt, wed. bijna 2 akker moet betalen aan Huize Almelo f7,- 22 a
Feijer Garrijt, wed. moet betalen aan de Provisoor f6,- 22 b
Feijer Garrijt, wed. Geerdinckmanslant 22
Feijer Albert niets vermeld zie nr. 38a 2 37 betaald 2 van de 27 pond van Berent Jansen Braamer
Feijer Gerrit Jansen, wed. 2 akker 12 41 a 11 aan de provisoor Jan Bolk en 1 aan Huize Almelo
Feijer Gerrit Jansen, wed. 1 akker woestenland 8 41 b
Feijer Gerrijt Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 5 63 e
Feijer Hindrik 3 1/2 akker, versplit Weijde Bartels Lant, versplit 5 140 b
Feijer Albert 1 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 3 143 a
Feijer Henrick 1 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 3 143 f
Feijer Frerick 1 koeweide Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 1/2 163 f
Feijer Frederik 2 akker 8 164
Feijer Hendrik 1/2 akker Jan Fronten Lant 2 204 b
Feijer Frerick Jan Fronten Lant 4 204 d
Feijer Lucas Claes Braemhaers Lant, 3 akker 3 213 c
Fick Hindrick 3 akkers versplit Telgenkampslant 4 34 c
Fleege Garrijt Paepen Lant 2 akker is versplit * zie 152a 1 152 c
Fratte Frederik Frederiks 4 akkers met broekland 24 21 a
Fratte Frederik Frederiks 1/2 akker woestenland 2 21 b
Freriks Garrijt Tuijt Harms Lant * 3 132 c
Freriks Berent Frerik Jansen alias Mans Lant, 2 akker versplit 1 1/4 151 c
Freriksen Jan 4 akkers zonder broekland 16 4
Freriksen Janna 2 akker met broekland 12 83
Freriksen Jan ruim 3 akker 18 135 a
Freriksen Jan 1 akker woestenland 4 135 b
Fronten Jan Frederiks 4 akkers met broekland 22 16 a
Fronten Jan Frederiks 1/2 akker woestenland (zijn broer toebehorend) 2 16 b
Fronten Berent Jans: ruim 3 akker 19 1/2 138
Fronten Berent 3 1/2 akker, versplit Weijde Bartels Lant, versplit 5 140 a
Fronten Jan Jansen, wed. ruim 2 akker 12 147
Fronten Jan Jan Fronten Lant 2 204 c
Fronten Jan 1/2 akker woestenland Jan Fronten Lant 2 204 e
Fronten Gerrit Jans: 2 akker met broekland 12 28
Fronten Roelof Jansen 2 akker met broekland 12 77 a
Fronten Roelof Jansen 3/4 akker woestenland 3 77 b
Geerdinck Jannes 2 akker slecht land tegen de Aakamp aan 6 97 a
Geerdink Jannes 4 akker versplit Graaven Jennen Lant, versplit 4 99 b
Geerts Jan Jansen, wed. 4 akkers met broekland 25 14 a
Geerts Jan Jansen, wed. 2 1/2 akker woestenland 10 14 b
Gelge Egbert Geertsen 2 akker 8 187
Gerrits H. 1/2 akker woestenland 2 86 c
Gerrits Berent 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 1 1/2 122 c
Gerrits Hindrik Vos Willems lant 3 akker versplit 4 216 c
Gerrits Roeloff 1/2 akker Wester Vierendeel 2 220 b
Gerritsen Roeloff 3 akker met broekland 18 67
Gerritsen Henderik 3 1/4 akker met broekland 19 1/2 68
Gerritsen Hend. 4 akkers met broekland alias Hend. Coers Lant 24 86 a
Gerritsen Hend: 2 akker alias Neppe 8 222 a
Gerritsen Hend: 1/4 akker woestenland alias Neppe 1 222 b
Geurs Fenneken Albers 1 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 3 143 d
Glas Lamb-s bijna 2 akker 7 1/2 208
Graaff, de Jannes 1 1/4 akker betaalt van Gerrit B. Winter 5 pond 5 75 c
Graaff, de H. 1 3/4 akker woestenland 7 86 b
Graaven Jenne 4 akker versplit Graaven Jennen Lant, versplit 3 99 d
Graaven Jenne 1/2 akker woestenland Graaven Jennen Lant, versplit 2 99 e (mogelijk is dit gemeenschappelijk land)
Graeve Garrijt, wed. versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 e
Grobben Hermen, wed. niets vermeld 183
Grobben Hermen, wed. Berent Vos Lant, 4 akker versplit 2 184 d
Grobben Hermen, kinder van Berent Vos Lant, 4 akker versplit samen 7 184 f
Guers Egbert Henderiks 4 akkers met broekland 24 80 a
Guers Egbert Henderiks 1/2 akker woestenland 2 80 b
Guers Jan Henderiks 2 akkers 8 190 a
Guers Jan Henderiks 1/2 akker woestenland 2 190 b
Hans Hend: Henderks 2 akker geeft daarvan aan de provisoor Jan Bolck 7 pont 7 195
Harms Berent 3 akkers versplit Kintmanslant 4 1/2 26 a
Harms Berent bijna 1/2 akker woestenland Kintmanslant (onderdeel van de 3 akker versplit) 1 1/2 26 e
Harms Hindrik 2 akker versplit Fransmans Lant, versplit samen 4 149 b
Harms Derck 2 akker versplit geeft daarvan aan de provisoor Jan Bolck 7 pont 5 1/4 196 a
Harms Derck 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 3 198 f
Harms Derck Paesschens Lant, 3 akker 4 205 a
Harmsen Derk 2 akker geeft daarvan aan de provisoor Jan Bolck 7 pont 7 197
Harwig Otto Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 1 1/2 211 a
Heijneman Hend: Coerts 8 126 a
Heijneman Hend: Coerts bijna 1/2 akker woestenland 1 1/2 126 c
Henderiks Willem 2 akker 8 92 a
Henderiks Willem 1/2 akker woestenland 2 92 b
Herwig Niklaas junior Haal Overs Lant 2 117 a
Herwig Niklaas 2 akker versplit Doddenlant versplit 2 121 b
Herwig Niklaas 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 2 122 a
Herwig Ad: Henr: 1 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 3 143 e
Herwig Henrik 2 koeweiden Frerik Jansen alias Mans Lant, 2 akker versplit 2 1/4 151 a
Herwig Nic: junior Olde Schols Lant, 4 akkers 2 210 c
Hindriks Janna 1/2 akker Croemen Lant, 3 akker 2 201 b
Hindriksen Klaas 1/2 akker woestenland 2 92 c
Hinnevents Geertjen 2 157 b
Hoek Hend: Harms: 3 akker 12 45 a
Hoek Hend: Harms: 3 akker broekland 6 45 b
Hoek Hend: Harms: 1 1/2 akker woestenland 6 45 c
Hoek Hend. 2 1/4 akker versplit 12 48 b
Hoek Hend. 1 akker Jan Fronten Lant 4 204 a
Hoek Hakke Luekes Jansen ruim 2 akker 12 145
Hofman Hend. Jansen 2 1/2 akker met broekland 15 65
Hollander Berent, wed. 4 akker met broekland 24 27 a
Hollander Berent, wed. 3/4 akker woestenland 3 27 b
Hols Harmen Geersen 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 6 85 c
Hols Derck 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 4 96 a
Hols Luckes Geerts 4 akker 16 105 a
Hols Luckes Geerts ruim 1 akker woestenland 3 1/4 105 b
Hols Jan Lucas Croemen Lant, 3 akker 4 201 d
Holst Jan Luckes 2 akker 8 107
Hopster Henderik Berents ruim 3 akker alias Dikken 18 134 a
Hopster Henderik Berents 1/2 akker woestenland alias Dikken 2 134 b
Hopster Jan Berens Jan Herms Cluppels of Haviks Lant, 2 1/2 akker samen 8 217 b
Hospes wed. Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 4 63 c
Huijsman Hend. Roelofs 3 akker met broekland 18 62 a
Huijsman Hend. Roelofs 1 1/2 akker woestenland 6 62 b
Huisman NN 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 h
Huls Lukas Geersen 4 akker versplit Graaven Jennen Lant, versplit 1 99 c
Hulshof Jan Lubbers 4 akker versplit 10 212 a x
Jansen Engbert 2 akker met broekland 12 78 a
Jansen Engbert 2 1/2 akker woestenland 10 78 b
Jansen Engbert 2 akker versplit Olde Jan Claesens Lant, versplit 2 84 b
Jansen Berent 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 1 96 c
Jansen Jan ruim 2 akker alias Nijboer 16 128 a
Jansen Jan 1/2 akker woestenland 2 128 b
Jansen Derck 1 dagwerk Ooster Geer 8 dagwerken hooiland 3 142 a
Jansen Fred: wed. ruim 2 akker alias Stokvis 12 146
Jansen Berent 2 akker 8 153 a
Jansen Berent 1/2 akker woestenland 2 153 b
Jansen Otto 2 koeweiden Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 1 163 d
Jansen Otto 2 akker 8 166 a
Jansen Otto 1 akker woestenland 4 1/2 166 b
Jansen Gerrit 4 akker 12 180 a
Jansen Gerrit 1 1/2 akker woestenland 6 180 b
Jansen Albert, kinderen van 2 akkers Smukkies Alberts Lant 8 189 a
Jansen Albert, kinderen van 1 akker woestenland Smukkies Alberts Lant 4 189 b
Jansen Otto 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 1 1/2 198 b
Joncker Jan 3 akkers versplit Kintmanslant 4 1/2 26 b
Jonker Alb. Fred-s 4 akkers met broekland 18 17
Jonkman Jan Jansen 4 akkers met broekland 22 53 broekland heeft niet de volle breedte
Jonkman Jan Jansen 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 3 198 a
Kenckhuis Albert 2 akker 8 93
kerke de 1 akker 4 225 d
Klaassen Koort 2 akker versplit Jonge Jan Claasens Lant, versplit 6 82 a
Klaassen Jan 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 i
Klaassen Berent, wed. Berent Vos Lant, 4 akker versplit 2 184 a
Klaassen Berent, wed. Glaesemakers goorden 3 stuiver 185
Klomp Jan 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 1 96 e
Kluppels Jan 4 akker samen Het Ooster Vierendeel 3 141 a
Koers Harmen, kinderen van 4 akker versplit 6 212 b
Koster Hendrik Gerrits Gerrit Costers Lant, 4 akker versplit 8 1/2 188 a
Krol Wolter Hinriks 2 akker versplit Fransmans Lant, versplit samen 4 149 b
Kromneuse Egbert Harms (en kermeesters) 3 90 f nog in dispuut
Kruithof Jan 3 akker en 4 akker broekland versplit 4 61 c
Leussink Berent, wijlen versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 f
Loohuis Hendrik 6 akker versplit 4 32 d
Lubbers Harmen, wed. Paesschens Lant, 3 akker 4 205 b
Lubbers Jan Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 3 211 d
Luierink Jan versplit Roelof Smitslant 2 1/4 60 e
Lut Hindrick 3 akkers versplit Telgenkampslant 2 34 e aangeduid als Lut Hindrick
Man Garrigjes 2 akker St. Antonijs Viccarie 8 106 b
Man Jan Freriks 3 koeweiden Frerik Jansen alias Mans Lant, 2 akker versplit 3 1/4 151 b
Man Jan Freriks "van de goordens" Frerik Jansen alias Mans Lant, 2 akker versplit 1 1/4 151 d
N.N. totaal 6 akkers versplit Tuer Berentslandt 32 a
N.N. totaal geeft aan de ds. Metelencamp 7 1/2 32 c
N.N. totaal 3 akkers versplit Telgenkampslant 16 1/4 34 a 6 voor Huize Almelo 10 1/4 voor ds. Metelenkamp
N.N. totaal 3 akker versplit Roelof Smitslant 19 1/2 60 a is wat breder
N.N. totaal 5 akkers versplit Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 63 a
N.N. "…dagwerken hooijlant" Bagijnenlant 124
N.N. geen vermelding Krikken Berents Lant 207
N.N: totaal geeft aan den Huize Almelo 6 32 b
Niboer Jan 6 akker versplit 2 32 e
Niboer Jan junior 6 akker versplit 2 32 f
Nijboer Jan Jansen bijna 1 1/2 akker Wester Vierendeel 1 1/2 220 c
Nijhesboer Wester Vierendeel 1 220 i
Olde Fred. Hends. 3 akker met broekland 18 49
Olde Coert Hend.s 3 akker en 4 akker broekland versplit 20 61 a
Olde Jan Hendriks Tuijt Harms Lant * 3 132 b
Olde, van Koort 3 akker en 4 akker broekland versplit 12 61 b
Olijslager Lubbert Jansen 2 akkers zonder broekland 8 6 a
Olijslager Lubbert Jansen 1/2 akker woestenland 2 6 b
Onweer Willem Jansen 2 akker versplit Doddenlant versplit 2 3/4 121 c
Onweer Willem 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 1 1/2 122 f *doorgehaald
Onweer Jan 2 akker versplit Jan Onweerslant 2 11 d
Onweer Luikes 2 akkers 8 12 a
Onweer Luikes 1 akker woestenland 4 12 b
Oostert Hendrik Jansen, wed. 1/2 akker woestenland 2 80 c
Oostert Hindrik Jansen, wed. 2 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 6 143 c
Otten Berent Jansen 2 akker met broekland 10 88 a
Otten Berent Jansen 1 1/4 akker woestenland 5 88 b
Otten Berent 3 1/2 akker, versplit Weijde Bartels Lant, versplit 5 140 c
Otten Garrijt 2 akker Berent Schuermans Lant 3 1/4 160
Otten Garrijt 3 akker Hend: Hopsters Lant 3 1/4 161
Otten Gerrijt 2 koeweiden Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 1 163 c
Otten Gerrit 2 akker 8 165 a
Otten Gerrit 2 3/4 akker woestenland 11 165 b
Pauwels Jan Pixsens lant, 4 akker versplit 4 174 c
Pleij Hendrik 1 koeweide Jan Wolters Smits Lant, 2 akker 1 1/4 221 c
Pleij Egbert Jansen Jan Wolters Smits Lant, 2 akker 1 1/4 221 d
Post Willem Jansen 3 akkers 18 25 a
Post Willem Jansen 3/4 akker woestenland 3 25 b
Post Jan Hends- 3 akker met broekland 18 46 a
Post Jan Hends- 4 3/4 akker met woestenland 19 46 b
Post Jan Hend. 1 akker Capteijnslant 6 50 a
Predicant vanīt Vriesenveen 8 akkers vrij 113
Prinsen Jan 2 akker Jan Luijerinks Lant 4 108 a
Prinsen Jan 4 akkers Pastorijen Lant vrij 111 a
Prinsen Jan 1 akker woestenland Pastorijen Lant 4 111 b
Prinsen Jan 1 akker woestenland 4 111 c
Prinsen Jannes Janz: ruim 2 akker 16 129 a
Prinsen Jannes Janz: 1/2 akker woestenland 2 129 b
Prinsen Jan 1/2 akker woestenland was van Jan Cluppels 2 131 b
Prinsen Jannes Tuijt Harms Lant * 8 132 a * "2 akker tot aan den buiterenweg, en 4 akker van daar tot aan den dijck geeft 14 pont"
Prinsen Garrijt Harms Jan Herms Cluppels of Haviks Lant, 2 1/2 akker 2 217 d
Quant Hendrik Jansen 3 dagwerk Ooster Geer 8 dagwerken hooiland 9 142 b
Quant Hindrik Paepen Lant 2 akker is versplit * zie 152a 1 152 d
Raphuijs Egbert, wijlen kinderen van wijlen Egbert 6 126 b
Raphuijs Egbert, wijlen bijna 1/2 akker woestenland kinderen van wijlen Egbert 1 1/2 126 d
Raphuis Figjen 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 1 1/2 122 d
Raphuis Jan, wed. 1/4 akker woestenland 1 123 b *doorgehaald
Raphuis Berent Pixsens lant, 4 akker versplit 2 174 d
Raphuis Berent Claes Braemhaers Lant, 3 akker 1 1/2 213 b
Roelofs Wieger 2 akker 8 173 a
Roelofs Wieger 1/4 akker woestenland 1 173 b
Roelofs Wijcher Pixsens lant, 4 akker versplit 4 174 b
Roelofs Berent Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 4 211 e x
Roelofs Otto, wed. 2 225 b
Roelofsen Gerrit ruim 2 akker 14 127 a
Roelofsen Gerrit 1 1/4 akker woestenland 5 127 b
Ruist Jan Egbers: 2 akker met broekland 12 30
Ruiter Harmen Gerrits 2 1/2 akker 8 1/4 158 a
Ruiter, de Garrijt 2 akker versplit Olde Jan Claesens Lant, versplit 2 84 d
Ruiter, de Garrijt 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 e
Ruiter, de Jan Gerrits 2 akker 8 156 a * blad 155 bestaat niet
Ruiter, de Jan Gerrits 3/4 akker woestenland 2 1/4 156 b
Ruiter, de Jan Jan ten Cate of Weeverslant, 2 akker versplit 2 157 a
Ruiter, de Harmen Busschers lant, 3 akker 8 205 a
Ruiter, de Jan Busschers lant, 3 akker 4 205 b
Ruiter, de Harmen Olde Schols Lant, 4 akkers 2 210 d
Sandboer Jan Hends- 2 1/4 akker met broekland 14 44 a
Sandboer Jan Hends- 1/2 akker woestenland 2 44 b
Santboer Albert 2 akkers met broekland 11 1/2 56
Scheeper Hend: Jans: 2 1/4 akker met broekland 14 43
Schipper Harmen, wed. 3 1/2 akkers met broekland 21 24
Schipper Berent Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 6 211 b
Schipper Derck Berens 2 akker woestenland 2 225 a
Schoemaker Egbert Gerrits 2 akker versplit Olde Jan Claesens Lant, versplit 2 84 e
Schoemaker Egbert Gerrits 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 f
Schoemaker Lukas Jansen 2 akker versplit Alb: Berents of Kraentien Leks Lant 2 1/2 154 a
Schoemaker Berent Engbers 2 akker versplit Alb: Berents of Kraentien Leks Lant 2 1/2 154 c
Schol wed. en kinderen 4 akker 16 118 a
Schol wed. en kinderen 1 1/4 akker woestenland 5 118 b
Schol wed. Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 1 1/2 211 c
Schol wed. en voorkinderen doorgehaald 1 1/2 pond Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 211 f
Scholten Fred: Harms 3 akker 12 169
Scholten Gerrit 2 akker geeft daarvan aan de provisoor Jan Bolck 7 pont 7 194
Scholtinne wed. Paepen Lant 2 akker is versplit * zie 152a 4 152 b
Schot Lukas 2 akker versplit Jan Onweerslant 1 1/2 11 c
Schrap Arent Henderiks 3 akker 12 176 a
Schrap Arent Henderiks 2 1/2 akker woestenland 10 176 b
Schuirman Jan Hends- 2 akker met broekland 12 79 a
Schuirman Jan Hends- 1/2 akker woestenland 2 79 b
Schuirman Jan Henrik 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 a
Schuirman Arent Henderiks 4 akker 16 109 a
Schuirman Arent Henderiks 1/2 akker woestenland 2 109 b
Schuirman Egbert Jansen (eigenaar?) de Toeterije 133 a
Schuirman Egb: Jansen 2 akker 8 172 a
Schuirman Egb: Jansen 1 akker woestenland 4 172 b
Schulten Gerrijt Paesschens Lant, 3 akker 4 205 c
Servijs Gerrit Berents bijna 2 akker 7 1/2 209
Smelt Gerrit Harms: 4 akkers met broekland 24 58 a
Smelt Gerrit Harms: 1/4 akker woestenland 1 58 b
Smelt Gerrit, wed. 2 akker met broekland 12 76 a
Smelt Gerrit, wed. 3/4 akker woestenland 3 76 b
Smelt Garrijt, wed. 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 b
Smelt Frederik Engbers 4 akkers met broekland 20 87 a
Smelt Frederik Engbers 2 1/2 akker woestenland 10 87 b
Smelt Roelof Gerrits ruim 2 akker "en over het derde jaar 10 pont" (?) 9 114
Smelt Roelof Jaspers 2 akker 8 120
Smelt wed. Judit Jaspers ruim 2 akker 16 130 a * Judit doorgehaald
Smelt wed. Judit Jaspers 1/2 akker woestenland 2 130 b
Smelt Engbert, wed. Olde Schols Lant, 4 akkers 4 210 b
Smelt Jan Engberts 3 akker 12 215 a
Smelt Jan Engberts 1/2 akker woestenland 2 215 b
Smit Jan 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 1 96 d
Smit Jan Jansen 2 akker alias Stekker 8 104 a
Smit Jan Jansen 1 1/2 akker woestenland 6 104 b
Smit Lubbert Derksen ruim 2 akker "en over het derde jaar 10 pont" (?) 9 115
Smit Engbert Jansen Olde Schols Lant, 4 akkers 4 210 a
Smit Egbert Roelofs 1/2 akker Wester Vierendeel 2 1/4 220 d
Smit Arent 4 koeweiden Jan Wolters Smits Lant, 2 akker 4 1/2 221 b
Smit de Olijslaeger Engbert Jansen 2 akker 8 119 a
Smit de Olijslaeger Engbert Jansen ruim 1 akker woestenland 4 1/2 119 b
Snijder Berent 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 4 96 b
Snijder Jan Egbers, wed. Berent Vos Lant, 4 akker versplit 2 184 h
Somer Gerrijt Jan Herms Cluppels of Haviks Lant, 2 1/2 akker samen 8 217 a
Somer Gerrit 1 1/2 akker vulgo Tilman 6 218 a
Somer Gerrit 1/2 akker woestenland 2 218 b
Spijker Egbert Gerrit Costers Lant, 4 akker versplit 1 1/4 188 c
Spijker Egbert 1 dagwerk Ooster Geer 8 dagwerken hooiland 3 142 c
St. Cruicen Viccarie 8 akkers 32 123 a
Telgenkamp wed. 3 akkers versplit Telgenkampslant 4 34 b
Teunis Jan (Fenne) 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 1 85 j
Timmer Derck versplit Roelof Smitslant 2 1/4 60 d
Timmerman Engb: Henderiks 2 akker 12 40 a 10 1/2 voor de provisoor Bolk en 1 1/2 voor Huize Almelo
Timmerman Engb: Henderiks 1 akker woestenland 4 40 b
Toet Egbert Jansen 2 akker 8 171
Toet Egbert Jansen Wester Vierendeel 3/4 220 e
Tuer Jenne 6 akker versplit aangeduid als Tuer Jenne 5 1/2 32 g
Tuer Jenne 1/2 akker woestenland, versplit 2 32 h
Tuitertjen Jan Frederiks Berent Vos Lant, 4 akker versplit 1 1/4 184 c
Tuittertien Jan Fred-s 2 akker 8 181 a
Tuittertien Jan Fred-s 1 1/4akker woestenland 5 181 b
Tuittertien Jan Fred-s van Egbert Jansens gaarden 1/4 181 c
Tutertjen Jan Freriks Gerrit Costers Lant, 4 akker versplit 3 3/4 188 b
Tutertjen Klaas Berens Jan Herms Cluppels of Haviks Lant, 2 1/2 akker samen 8 217 c
Tuttertien Frederik Jansen 4 akkers met broekland 24 13 a
Tuttertien Frederik Jansen 3/4 akker woestenland 3 13 b
Tuttertien Harmen Jansen 6 akker met broekland alias Stiene Hermen 13 1/2 33 5 1/2 voor Huize Almelo, 7 1/2 voor de oudste predikantsplaats
Tuttertien Jan Berents 2 akker 8 91 a
Tuttertien Jan Berents 1/2 akker woestenland 2 91 b
Tuytertje Frerik Jansen (*) 4 akkers met broekland Blessenlant 16 9 a | naam niet vermeld, achterhaald in boterpachtregister van 1736
Tuytertje Frerik Jansen (*) 1/2 akker woestenland Blessenlant 2 9 b
Ueben Jan Jansen 3 akker 16 1/2 36 6 aan Huize Almelo 10 1/2 voor ds. Metelencamp
Utert, van Wolter 2 akker 8 167
Vetteker Jan Herms 2 akker slecht land tegen de Aakamp aan 6 101 a
Vetteker Jan Harms 2 akker St. Antonijs Viccarie 8 106 a
Vik Lukes Harms 2 akkers aan huize Almelo 2 20 a
Vik Lukes Harms aan de pastorie 2 20 b
Vos Esse Egbers 2 akkers 8 5
Vos Berent 1 koeweide Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 1/2 163 e
Vos Lucas en Hille Berent Vos Lant, 4 akker versplit samen 7 184 g
Vos Henrik Gerrits 4 akker 16 193 a
Vos Henrik Gerrits 1 akker woestenland 4 193 b
Vossebeen Hend: Berents 2 akker ? 42
Waanders Fred: Frederiks 4 akker 16 110 a
Waanders Fred: Frederiks 1/2 akker woestenland 2 110 b
Waanders Jan 1/2 akker woestenland zoon van Frederik? Nr. 109 a,b 2 110 c
Waanders Mette 1/2 akker woestenland dochter van Frederik? Nr. 109 a,b 2 110 d
Waanders Roeloff 1 akker woestenland Haal Overs Lant 4 117 f
Waanders Gerrit Fred-s ruim 2 akker 14 136 a
Waanders Gerrit Fred-s 1/2 akker woestenland 2 136 b
Waanders Arent ruim 2 akker 14 137 a
Waanders Arent 1/2 akker woestenland 2 137 b
Waanders Harmen, wed. 2 akker 8 224 a
Waanders Harmen, wed. 1/4 akker woestenland 1 224 b
Wal Geert Roelofs 1/4 akker woestenland 1 91 c
Wijchers Jan, (de Olde J.W. Fenne) * 4 akker samen Het Ooster Vierendeel 3 141 c * de olde Jan Wijchers Fenne
Willemsen Roelof 3 akker met broekland 18 1/2 59
Wilms Roeloff Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 6 63 b
Winter Gerrit Berents 4 akkers met broekland 24 75 a
Winter Gerrit Berents 3 1/4 akker woestenland 13 75 b
Winter Aele Westert 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 1 85 k genoemd Winter Aele Westert
Winter Gerrit Henderiksen 2 akker 8 186 a
Winter Gerrit Henderiksen 3/4 akker woestenland 3 186 b
Wolters Klaas Pixsens lant, 4 akker versplit 2 174 e
Wolters Leenart Gerrit Costers Lant, 4 akker versplit 2 1/2 188 d
Wolters Klaas Claes Braemhaers Lant, 3 akker 1 1/2 213 a x
Wolters Leenart Vos Willems lant 3 akker versplit 4 216 b

© 2004 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl