50e penning Vriezenveen

toelichting op de belasting van de 50e penning (een soort van overdrachtsbelasting)

afbeeldingen van het Vriezenveense kohier over de jaren 1792-1798.  

overzicht (transcriptie) van aangegeven sterfgevallen in het kohier van de 50e penning 1792-1798

meer afbeeldingen van andere jaren volgen nog

 

 

 

 

 

© 2008 Erik Berkhof Amsterdam.