Algemene middelen: maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober - november -
december - januari - februari - maart
Armenkas: maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober - november - december - januari - februari - maart -

Kasboek van de gemeente Vriezenveen door de weduwe scholtinne Claas Jansen Kruis maart 1739-maart 1740

Allereerst ben ik veel dank verschuldigd aan Frans Harwig uit Hasselt die mijn transcriptie van het kasboek heeft nagekeken verbeterd en van commentaar voorzien.
Het kasboek van de weduwe scholtinne Kruis moet worden toegeschreven aan Geesjen Lucassen Scholl. De inventaris van het Archief Almelo in het rijksarchief Zwolle schrijft naar mijn mening het kasboek ten onrechte toe aan de eerdere vrouw van Claas genaamd Grietje Engberts Smit. Claas Jansen Kruis huwde namelijk voor de tweede keer op 7-1-1700 te Wierden met Geesjen Lucassen Scholl. Hoewel hij bij deze huwelijksregistratie niet als weduwnaar vermeld staat kan er toch wel van uitgegaan worden dat het dezelfde Claas Jansen Kruijs is die eerder op 16-9-1695 te Vriezenveen huwde met Grietje Engberts Smit. Uit de archieven blijkt namelijk niet dat er twee Claas Jansen Kruijs zouden zijn in deze tijd. Ook uit de genealogische bestanden van André Idzinga blijkt niet dat er een tweede Claas Jansen Kruijs is in deze periode.

begin van het kasboek van de weduwe scholtinne Kruis

Het kasboek is als volgt weergegeven: in de linkerkolom staat de originele tekst met een witte achtergrond weergegeven. Een persoonlijke eigentijdse interpretatie is weergegeven in de rechter kolom. Deze tekst is met een blauwe achtergrond weergegeven, zodat er geen verwarring kan ontstaan.
Soms was niet helemaal duidelijk wat er in het kasboek stond, in zo'n geval is dat aangegeven met een vraagteken in de originele tekst. Soms is wel duidelijk wat er staat geschreven, maar is de eigentijdse betekenis onduidelijk, in dat geval is dit met een vraagteken of stippeltjes aangegeven in de eigentijdse uitleg.
Het kasboek uit 1739 is een bijzonder interessant document voor de Vriezenveense geschiedenis. Niet alleen blijkt hieruit wat in een jaar zoal werd uitgegeven aan gemeentegelden, maar ook wordt je een kijkje vergund in de keuken van het Vriezenveense dorpsleven in de eerste helft van de 18e eeuw.  
Vraagtekens in de tekst wijzen op onduidelijkheden in het oude schrift (linkerkolom), dan wel onduidelijkheden bij het vertalen naar hedendaags Nederlands (rechterkolom).  

Index per onderwerp, samenvattend van karakter met extra aanvullende NIEUWE informatie uit andere bronnen 
 
-oude gebruiken
-de positie van Huize Almelo
-bijzondere gebeurtenissen
-gemeentelijke en administratieve zaken
-Berkhof's in het kasboek
-armenzorg


Index per maand van het kasboek van de weduwe Scholtinne Claas Jansen Kruis maart 1739 tot maart 1740 
 
Algemene middelen Armenkas
maart 1739 maart 1739
april april
mei mei
juni juni
juli juli
augustus augustus
september september
oktober oktober
november november
december december
januari 1740 januari 1740
februari februari
maart maart
 
 

Last updated 13.8.2006