Tabellen van gezinshoofden van Vriezenveen welke aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850.

-gesorteerd op familienaam
-gesorteerd op hoogte belasting
-gesorteerd op volgorde van oost naar west
 
Hier vind je tabellen van de gezinshoofden die aangeslagen werden voor de hoofdelijke omslag van 1850. Deze hoofdelijke omslag was een belasting op het "relatieve vermogen". Een welstandsklasse, die uitgedrukt werd in een bedrag. Ik vermoed dat het hierbij om het inkomen ging. De hoofdelijke omslag was dus eigenlijk een soort loonbelasting. De bedragen van de belastingklassen van 1850 zijn mij niet bekend. Wel zijn de bedragen van 1876 bekend en daarbij liepen de "relatieve vermogens" uiteen tussen 7.000 gulden (klasse 1) tot minder dan 100 gulden (klasse 19). Aan de transcriptie van 1879 wordt nog gewerkt. De belasting lijkt bij alle gezinshoofden te zijn geheven, dus inclusief de armen waardoor deze tabel een volledig beeld van de Vriezenveense gezinshoofden in 1850 toont. Er waren 512 gezinshoofden. De gemiddelde afdracht per gezinshoofd bedroeg in 1850 fl. 4,19 per gezinshoofd.

 
© 2009 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl