Extract uit het kasboek (Rekenboeck) van Hermen Evers Coster, koster van de Gereformeerde Kerk te Vriezenveen oktober 1659


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
Noch den 6 octobr. die pastoor van Wierden hier gepredickt, op een bede dach, ende doe een mengelen wijn gedroncken is 0-4-0 0 4 0 6-10-1659 Op de 6e oktober (donderdag) heeft de predikant van Wierden hier gepreekt. Het was dankdag. We hebben toen 1 mengele wijn (= ca. 1 liter) wijn gedronken. 0,20
Noch den 9 dito die pastoor van Wierden hier wederom gepredickt ende doe hier met een man, die hij doe hadde mede gebracht, ende doe verteert in cost, wijn ende bier 23 st, ende doe noch met hem gegaen aen Spaniers huijs, voor hem ende de man betaalt 4 canne, om dat het quaet weder was 1-13-0 1 13 0 9-10-1659 Op de 9e oktober (zondag) heeft de predikant van Wierden hier opnieuw gepreekt. Hij was begeleid door een man. Aan eten, wijn en bier voor 23 stuivers genuttigd. Daarna, vanwege het slechte weer, nog naar de herberg van Spanier geweest, alwaar ik voor de predikant en zijn bediende nog heb betaald voor 4 kannen (= ca. 4 liter). 1,65
Noch wederom den 14 dito nae Almelo geweest met Schulte en kerckmrs, ouderlingen en diaconen, Otto Frericks en Geert Luijckes en Jan Pouwels en hebbe doe moeten wachten omdat de Heer van Almelo niet te huijs en was, en quam achtermiddach weder te huijs, ende doe versochten datt wij een predicant mochten beroepen, maer hebben daer op noch geen bescheijt connen krijgen, mede oock versocht wat bescheijt datter was gecomen van de 50 penninck, ende doe verteert met Berentien Poock (?) 4-0-0  die hebbe ick betaelt en afgesproken. (N.B. de 4 is doorgehaald en gewijzigd in 2) 2 0 0 14-10-1659 Op de 14e oktober (vrijdag) met de schout, kerkmeesters, ouderlingen en diakenen, Otto Frericks en Geert Luijckes naar de Heer van Almelo geweest, maar hij was niet thuis en we hebben nog lang gewacht. In de namiddag kwam hij pas thuis. We hebben hem gevraagd of we een predikant mochten beroepen, maar hebben daar geen uitsluitsel over gekregen. Ook hebben we geďnformeerd of er al nieuws was over de belasting van de 50e penning. We hebben in de kroeg van Berentien Poock (?) voor 4 guldden geconsumeerd (door de Heer van Almelo, die de rekening heeft beoordeeld doorgestreept en 2 gulden van gemaakt). Ik heb voor de rondjes betaald. (Cor Trompetter heeft het in zijn boek: Leven aan de Rand van de Republiek, over de tapster Berentken Hoch. Ze zullen waarschijnlijk identiek zijn). 1,65
(In de marge staat): “Wordt om reden gediminieert en op te helffde gepassiert, ergo 2 gl”. (In de marge staat): “Hier wordt maar de helft van gehonoreerd, dus ipv 4 gulden is maar 2 gulden declarabel”.
De reijse nae Almelo is 0 10 0 Voor de reis naar Almelo: 0,50
Den 16 dito die pastoor van Almelo hier gepredickt en heeft doe gedroncken een kanne wijn met die man die hij doe mede brachte is 0 8 0 16-10-1659 Op de 16e oktober (zondag) heeft de predikant van Wierden hier gepreekt. Samen met zijn bediende heeft hij bij mij gedronken een kanne wijn (= ca. 1 liter). 0,40
Noch den 19 dito nae Almelo geweest is 0 10 0 19-10-1659 Op 19 oktober (woensdag) nog weer naar Almelo geweest: 0,50
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl