Extract uit het kasboek (Rekenboeck) van Hermen Evers Coster, koster van de Gereformeerde Kerk te Vriezenveen september 1659


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
Noch wederom den 6 7br nae Campen geweest tot den 12 toe bij de Heeren Gedeputeerden ende daer an overgegeven van dat predicanten werck, die schrifture, omdat sij ons daerin mochten voort helpen naedie Gerechtigheijt ende, een predicant mochte machtighen worden , daegs 25 st. was oock mede bij Frerick Frericks, Jan Bertels ende Jan Smit kerckmren, ende doe uijtgelegt 5gl, so voor mij als voor de anderen facit tsamen 12 10 0 6-9-1659 Op de 6e september (dinsdag) naar Kampen geweest om de Heren Gedeputeerden (van de kerk ?) te bezoeken. Wij zijn daar tot de 12e september gebleven en hebben de predikantenkwestie besproken en hebben de Heren Gedeputeerden verzocht ons te helpen in de beroepingszaak. Kosten per dag 25 stuivers. Ook waren aanwezig de kerkmeesters Frerick Frericks, Jan Bertels en Jan Smit. Toen uitgegeven 5 gulden, zowel voor mijzelf, als voor de anderen. Maakt in totaal: 12,50
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl