Extract uit het kasboek (Rekenboeck) van Hermen Evers Coster, koster van de Gereformeerde Kerk te Vriezenveen november 1659


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
Noch wederom den 3 en 5 9br wederom nae Almelo geweest is 1 0 0 3-11-1659 Op de 3e (donderdag) en 5e november (zaterdag) nog weer naar Almelo geweest: 1,00
Noch den 11 dito nae Almelo geweest is 0 10 0 11-11-1659 Op de 11e november (vrijdag) nog weer naar Almelo geweest: 0,50
Noch den 13 9br dito die pastoor van Wyrden hier gepredickt ende doe hier gegeten en gedroncken, ende oock mede Jan Smit, ouderlingh en Frerick Frericks diacon, en hebben moeten bij hem wesen, in alles verteert 1 8 0 13-11-1659 Op de 13e november (zondag) heeft de predikant van Wierden hier gepreekt en heeft hier toen gegeten en gedronken samen met Jan Smit, ouderling en Frerick Frericks diaken........... Totale kosten van de consumpties: 1,40
Noch den 14 dito nae Almelo geweest is 0 10 0 14-11-1659 Op de 14e november (maandag) nog weer naar Almelo geweest: 0,50
Noch den 16 en 17 dito met mijn swager Jan Schulte nae Ootmarsum geweest, en 2 dagen uyt geweest en hebbe uijtgelegt 2-0-0 2 0 0 16-11-1659 Op de 16e (woensdag) en de 17e november (donderdag) met mijn zwager Jan Schulte naar Ootmarsum geweest en daar 2 dagen verbleven. In totaal hiervoor aan uitgaven: 2,00
en de reijse nae Ootmarsum is 1 10 0 En aan kosten voor de reis naar Ootmarsum: 1,50
In de marge staat als vraag: "Moeten verclaren wat se tí Ootmarsum gedaen hebben en wie sij daer afgesoch heff .
In de marge staat als antwoord: om te versoecken ofte daervan onse privilegie an was van de predicant bij de burgemeesters."
In de marge staat als vraag: Ze moeten uitleg geven van het doel van hun reis naar Ootmarsum.
In de marge staat als antwoord: om te vragen of de burgemeesters van Ootmarsum ook op de hoogte waren van het Vriezenveens privilege, de predikant zelf te mogen kiezen.
Ao 1659 den 19 9br een bode nae Weerselo gesonden om te versoecken, dat hij wel comen predicken in de plaetse vande pastoor van Tubberge 0 10 0 19-11-1659 Anno 1659 op de 19e november (zaterdag) een bode naar Weerselo gestuurd, om te vragen of hij (kennelijk de predikant van Weerselo), in plaats van de predikant van Tubbergen, wil komen preken. 0,50
Noch den 28 dito nae Almelo geweest 0 10 0 28-11-1659 Op de 28e november (maandag) nog weer naar Almelo geweest: 0,50
Den selven dito heeft de pastoor van Weerselo hier gepredickt ende doe hier verteert (ende betaelt) 1 4 0 Op dezelfde dag heeft de predikant van Weerselo hier gepreekt en heeft hier toen geconsumeerd (en betaald) : 1,20
(In de marge staat:) "Dewijle de pastoor van Weerselo betaelt heefft kan hijr in niet gevalideert worden". (In de marge staat:) "De predikant van Weerselo heeft zijn eigen consumpties betaald. Het geclaimde bedrag in deze kan dus niet gehonoreerd worden".
Voorts den 29 dito nae Deventer geweest met Frerick Frericks ende 4 dage uijt geweest en onse eijgen gelt verteert ende het schrijfgeld elck half uijtgelegt facit te samen 6 0 0 29-11-1659 Op de 29e november (dinsdag) naar Deventer geweest met (de kerkmeester) Frerick Frericks. In Deventer zijn we 4 dagen gebleven op eigen kosten. Aan schrijfgeld (inhuren van een schrijver?) hebben we de kosten gedeeld. 6,00
In de marge staat als vraag: " ( ... ) te verclaren wat se (te)? Deventer gedaen hebben en wie se uijt gesonden heefft.
In de marge staat als antwoord: namelijck als de Heer van Almelo het classis bij een hadde laeten roepen om de handelen, als oock mede vande Gemeente uijtgesonden".
In de marge staat als vraag: Ze moeten uitleg geven van het doel van hun reis naar Deventer en wie hun opdrachtgever was.
In de marge staat als antwoord: Ze waren gemachtigd door de classis, welke door de Heer van Almelo bijeengeroepen was en tevens waren ze gemachtigd namens de (kerkelijke) Gemeente.
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl