Extract uit het kasboek (Rekenboeck) van Hermen Evers Coster, koster van de gereformeerde kerk te Vriezenveen december 1659


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
Noch den 3 xbr een bode nae Tubberge gehadt om dat de pastoor mochte gelieven te comen predicken, is 0 10 0 3-12-1659 Op de 3e december (zaterdag) een bode naar Tubbergen gestuurd, om te vragen, of de predikant aldaar in Vriezenveen zou willen komen preken. 0,50
Noch den selven dito nae Almelo geweest, is 0 10 0 Op dezelfde dag ook naar Almelo geweest: 0,50
Noch den 5 dito nae Almelo geweest 0 10 0 5-12-1659 Op de 5e december (maandag) naar Almelo geweest: 0,50
Den 11 dito die pastoor van Tubberge hier gepredickt, ende hier gegeten ende gedroncken, verteert tsamen 0 15 0 11-12-1659 Op de 11e december (zondag) heeft de predikant van Tubbergen hier gepreekt en hier gegeten en gedronken. In totaal aan onkosten hiervoor: 0,75
Noch den 15 dito een bode van Ootmarsu geweest ende die gegeven eeten ende drincken is 0 6 0 15-12-1659 Op de 15e december (donderdag) is hier een bode van Ootmarsum geweest. Hij heeft hier gegeten en gedronken. Aan onkosten daarvoor: 0,30
Noch is den 16 hier Dominus Henricus Arentsen gekomen, ende doe hier gebleven tot den 27 dito toe, maer heeff ondertusschen 3 dagen bij mijn Heer van Almelo geweest, ende heeff doe hier op kers tijt ende sondaegs te voren hier gepredickt, ende doe hier verteert in cost wijn ende bier dages 18 st is in alles 7 4 0 16-12-1659 Op de 16e december (vrijdag) is hier dominee Henricus Arentsen gekomen. Hij is tot de 27e december in Vriezenveen gebleven. Wel is hij tussentijds 3 dagen bij de Heer van Almelo geweest. Met de kerst en de zondag voor kerst heeft hij hier gepreekt. Onkosten gemaakt voor bier, wijn en eten. Gerekend een bedrag van 18 stuivers per dag. Dit maakt in totaal: 7,20
Noch wederomme den 29 dito die pastoor van Ootmarsu hier gecomen, ende is hier gebleven tot de 1 Januarij, ende heeft hier doe 3 predicatien gedaen, ende dat Avontmael des Heeren uijtgedeelt, ende doe hier verteert in cost wijn ende bier, slapen, tsamen 4 0 0 29-12-1659 Op de 29e december (donderdag) is de predikant van Ootmarsum naar Vriezenveen gekomen om te preken. Hij is gebleven tot 1 januari en heeft 3 diensten geleid. Ook hebben we het Heilig Avondmaal gevierd. Aan kosten voor wijn, bier, eten en overnachtingen in totaal: 4,00
ende andere verscheijden personen met gedroncken. Verscheiden anderen hebben toen meegegeten en gedronken.
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl