Extract uit het kasboek (Rekenboeck) van Hermen Evers Coster, koster van de Gereformeerde Kerk te Vriezenveen mei 1659


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
Noch wederom nae Almelo geweest den 4 meij om te hooren of die predicanten wolde komen predicken 0 10 0 4-5-1659 Weer naar Almelo geweest, om te horen of de predikanten wilden komen preken 0,50
Voorts op Hemelvaertsdach heeft die pastoor van Almelo hier gepredict, ende doe laten halen 4 canne haerlemer bier 10 ???? Op hemelvaartsdag heeft de predikant van Almelo hier gepreekt. Ik heb toen 4 kannen (4 x 0,9 liter) bier laten halen. 0,50
       
Noch den 11 meij eene nae Wierden gehadt ende eene nae Tubberge, om te hooren of sij wolde comen predicken, daer van gegeven tsamen 0 10 0 11-5-1659 Op 11 mei (dinsdag) een bode naar Wierden en Tubbergen gestuurd om te informeren of de predikanten aldaar in Vriezenveen wilden komen preken. 0,50
Noch den 19 meij de ouderlingen gedroncken een kanne bier, en 2 kanne Boncamp gehaelt, was als wij de lidtmaeten anspreken, om te bereijden tot de tafel des Heeren facit 0 7 8 19-5-1659 Op de 19e mei (donderdag) met de ouderlingen gedronken 1 kanne bier (=0,9 liter) en 2 kannen (wijn??). Johannes Bonekamp (Boncamp), gerichtsschrijver) heb ik opgehaald toen wij de lidmaten aangespraken ter uitnodiging voor het avondmaal. In totaal aan kosten: 0,38
Noch den 23 meij was maendaegs te Pinxteren hier die pastoor van Tubbergen hier geweest en hier gepredickt, en het Avontmael uijtgedeelt, en doe hier verteert met sijn dochter en daer bij geweest ouderlingen, en Pouwel Lamberts kerckmr. hadde hem gevoert, te samen verteert in cost ende bier 2 5 0 23-5-1659 Op 23 mei, op Pinkstermaandag is de predikant van Tubbergen hier geweest om te preken en toen hebben wij een avondmaalsviering gehouden. We hebben toen hier genuttigd met de dochter van de predikant, in aanwezigheid van de ouderlingen en de kerkmeester Pouwel Lamberts. Aan eten en bier: 2,25
ende eene vaene laeten halen met Boncamp 0 10 0 En een vaan (ca. 5 liter) bier laten halen bij Boncamp (Johannes Bonekamp, gerichtsschrijver, kennelijk tevens herbergier) 0,50
Noch den 28 dito Hendrick Berents kerckmr. ende Jan Smit ouderlingh nae Almelo geweest bij mijn Heer van Almelo om die predicant, en doe hier gegeten en gedroncken, te samen 0 12 0 28-5-1659 Op 28 mei (zaterdag) zijn de kerkmeester Hendrick Berents en de ouderling Jan Smit naar de Heer van Almelo geweest vanwege de predikantskwestie, waarna ze bij mij hebben gegeten en gedronken voor in totaal: 0,60
ende de reijse nae Almelo is 0 10 0 En aan kosten voor de reis naar Almelo: 0,50
Noch hebbe ick den 31 dito met die ouderlingen ende kerckmren nae Almelo geweest omme te hooren ofte mijn Heer daerin wolde consenteeren en approbeeren van wegen die keur die op Domine de Laer was gedaen, maer is doe ten eenenmael afgeslagen, is 0 10 0 31-5-1659 Op de 31e mei (dinsdag) ben ik met de ouderlingen en kerkmeesters naar Almelo geweest om aan de Heer van Almelo te vragen of hij de keur (verkiezing) van de Vriezenveners op predikant de Laer wilde bevestigen, maar de Heer van Almelo heeft de predikantsvoordracht geweigerd (!) 0,50
 
© 2006 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl