Extract uit het kasboek (Rekenboeck) van Hermen Evers Coster, koster van de Gereformeerde Kerk te Vriezenveen juni 1659


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
Noch wederomme den 13 junij nae Almelo geweest uijt last vande gemeente, omme noch overmaels te hooren of mijn Heer van Almelo daer in den keur van Domine de Laer, ende doe bij mij geweest Jan Pouwels, Cort Berent, Frerick Frericks schoolmr, Herman Geerts, Jan Bertels, die Schulte, hebbe doe betaalt en afgesproken an bier 2 5 0 13-6-1659 Op 13 juni (maandag) weer naar Almelo geweest, uit last van de gemeente, om opnieuw te praten met de Heer van Almelo over de verkiezing van dominee de Laer. Toen zijn bij mij geweest Jan Pouwels, Cort Berend, Frerick Frericks de schoolmeester, Herman Geerts, Jan Bertels en de schout. Aan bier is toen gedronken: 2,25
ende 4 St. aen wijn, ende hebbe doen oock mede betaalt voor Jan van Spanien, Jan Pouwels, Hendrick Busch moste voor de gemeente een request schrijven. De reijse nae Almelo is 2 5 0 en 4 stuivers aan wijn. Ik heb toen ook betaald voor Jan van Spanien, Jan Pouwels en Hendrick Busch (procurator) , in verband met het schrijven van een request voor de gemeente. 2,25
(in de marge staat:) in plaats van so veele personen hadde deur eene off twie ten hoochsten geschied wordt of sulxs maer de helffde gevalideert) (In de marge staat:) In plaats van zoveel mensen, had dit makkelijk door 1 of ten hoogste 2 personen gedaan kunnen worden, daarom wordt maar de helft van de kosten gehonoreerd.
Noch den 12 dito voor die Schulte ende Jan Smit betaalt 6 St aen Jan van Spanien. 12-6-1659 Nog op de 12e juni (zondag) voor de schout en Jan Smit betaald aan Jan van Spanien (herbergier) 6 stuivers:
Noch den 22 dito nae Almelo geweest de ouderlingen en diaconen was oock bij Jan van Gulick en doe voor haer betaelt met Swier Zwams 2 vaene haerlemer bier facit te samen 1 10 0 22-6-1659 Op de 22e juni (woensdag) zijn de ouderlingen, diakenen en Jan van Gulick bij Swier Swams (herbergier te Almelo) geweest, betaald voor 2 vanen (ca. 10 liter) Haarlemmer bier: 1,50
In de marge staat mogelijk zoiets als:) "Wie is de opdrachtgever geweest en wat heeft het gezantschap te Deventer gedaan?" (In de marge staat:) Kan niet worden gehonoreerd, aangezien er geen reden voor het bezoek aan Almelo is aangegeven. De reden was om te berichten, hetgeen dominee de Laer, als antwoord had gegeven.
Noch den 23 dito met Jan Smit nae Deventer geweest ende drie dagen uijtgeweest, ’s daeges 25 st beloopt tsamen 3 15 0 23-6-1659 Nog op de 23e juni (donderdag) met Jan Smit (ouderling en kerkmeester) naar Deventer geweest, waar we 3 dagen zijn gebleven. Kosten hiervan 25 stuivers per dag, maakt: 3,75
Noch den selven dito voor Jan Smit uijtgelegt 8 st. Op dezelfde dag voor Jan Smit nog 8 stuivers uitgegeven.
(In de marge staat als vraag:) Die committenten nominer… sij te verclarte..??? watse thoe Devender verrigt hebben (In de marge staat als vraag:) Wie was de opdrachtgever van de afgezanten en wat was hun opdracht in Deventer?
(In de marge staat als antwoord:) De committenten sijn de Gemeente en wat se daer gedaen hebben is, dat se versochten an de predicante van Deventer dat se mochten aen een predicant geraecken nae het recht van mijn Heer ende de gemeente (In de marge staat als antwoord:) De opdrachtgever is de (kerkelijke) Gemeente en wat ze daar gedaan hebben is, de predikanten van Deventer vragen of men een predikant mocht beroepen naar het recht van de Heer van Almelo en dat van de (kerkelijke) Gemeente.
Den 28 dito bij mijn Heer van Almelo geweest, ommet hem te spreken, datmen het werck vandie predicante nieuws soude hervaten, ende een andere keur te doen, ende doe met Geert Luijckes voor die ouderlingen en diaconen betaelt elck 2 canne bier, facit 1 0 0 28-6-1659 Op de 28e juni (dinsdag) bij de Heer van Almelo op bezoek geweest om te praten over het opstarten van een nieuwe beroepingsprocedure en toen bij Geert Luijkes met de ouderlingen en diakenen wat gedronken. Betaald voor elk 2 kannen (1 kan = ca. 0,9 liter) bier, maakt in totaal 1,00
De reijse nae Almelo is 0 10 0 Voor de reis naar Almelo uitgegeven: 0,50
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl