Extract uit het kasboek (Rekenboeck) van Hermen Evers Coster, koster van de Gereformeerde Kerk te Vriezenveen juli 1659


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. datum hedendaagse vrije vertaling bedrag
Noch heeft die pastoor van Wierden hier gepredickt den 3 julij, ende doe hier wat gegeten met eenen man die hij met brachte, ende doe laeten halen 4 canne Deventer bier met Rappert en doe noch met haer hen gegaen met Rappert en hebbe daer noch 4 canne voor haer betaalt en hebbe oock sijn peert met haver en hooij gevoert bedraegt tísamen 1 16 0 3-7-1659 Op de 3e juli (zondag) heeft de predikant van Wierden hier nog gepreekt. Hij heeft hier samen met een man, die hem begeleidde, wat gegeten. Toen laten halen 4 kannen (= ca. 3,6 liter) Deventer bier bij Rappert. Toen nog met hen naar Rappert gegaan en daar nog 4 kannen bier voor beiden afgerekend. Ook zijn paard heb ik nog haver en hooi gevoerd. Maakt in totaal: 1,80
Noch wederom de 5 dito nae Almelo geweest is 0 10 0 5-7-1659 Op de 5e juli (dinsdag) naar Almelo geweest: 0,50
Noch wederom nae Almelo geweest met die ouderlingen en diaconen, hadde ons de Heer ontboden dat wij bij hem souden comen, gaf ons ten antwoort, dat hij ons des anderen daegs eene wolde senden die solde ons goet bescheijt geven, is 0 10 0 Nog weer naar Almelo geweest, met de ouderlingen en diakenen. Dit vanwege het feit dat de Heer van Almelo ons ontboden had. Van hem kregen we te horen dat hij de volgende dag een bode zou zenden met een verklaring. 0,50
Noch den 11 wederom nae Almelo geweest is 0 10 0 10-7-1659 Op de 10e juli (zondag) weer naar Almelo geweest: 0,50
Voorts den 17 dito die pastoor van Almelo hier gepredickt ende doe hier gedroncken 4 canne haerlemer bier met sijn knecht, facit 0 10 0 17-7-1659 Op de 17e juli (zondag) heeft de predikant van Almelo hier gepreekt en hier met zijn knecht gedronken 4 kannen (1 kan = ca. 0,9 liter) Haarlemmer bier: 0,50
Noch den 19 dito nae Almelo geweest met de ouderlingen en diaconen en hebben doe wat met mij gegeten beloopt tsamen 1 0 0 19-7-1659 Op de 19e juli (dinsdag) met de ouderlingen en diakenen naar Almelo geweest; daarna bij mij wat gegeten. Maakt in totaal aan kosten: 1,00
Noch hier nae wederom den 22 dito nae Deventer geweest drie dagen, 's dages 1-5-0 F 3 15 0 22-7-1659 Op de 22e juli (vrijdag) weer naar Deventer geweest. In totaal 3 dagen. Kosten 1, 25 per dag: 3,75
(in de marge bij 22 juli staat: Ut supra: In de marge bij 22 juli staat "Ut supra". Dit is Latijns voor: zoals hierboven beschreven:
Noch den 30 augusti nae Almelo geweest, is 10 st. 30-8-1659 Op 30 augustus (dinsdag) naar Almelo geweest, kosten 10 stuivers:
Noch den 3 7br oock nae Almelo geweest is 10 st.) 3-9-1659 Op 3 september nog weer naar Almelo geweest, kosten 10 stuivers
(in de marge bij 22 juli staat verder nog: F omme die predicanten bekent de maecken, wat bescheijt dat ons de Heer van Almelo hadde gegeven, ende oock mede te versoecken, dat wij mochten versien worden met predicatien). (in de marge bij 22 juli staat verder nog: N.B. om de predikanten (van de classis Deventer) het standpunt van de Heer van Almelo over te brengen en tevens het verzoek te doen, dat we van predikanten worden voorzien voor de kerkdiensten).
Den 24 dito den predicant van Oldensel deputaty hier geweest, hier gepredickt en sijn verteringe selfs betaelt, maer hebben de ouderlingen en diaconen en 's middaegs moeten blijven, hebbende wat gegeten en gedroncken is te samen eenen gulden ende doe te Almelo met Schuiten Fenneken met de pastoor geweest, ende ouderlingen ende diaconen, en daer voor betaalt 11 st was mede bij een half spint haver voor die voerman coste † 3 st† facit tsamen 1 11 0 19-7-1659 Op de 24e juli (zondag) heeft de gedeputeerde (?) predikant van Oldenzaal hier gepreekt. Hij heeft zijn consumpties zelf betaalt. Maar daarna zijn de ouderlingen en diakenen 's-middags hier gebleven en hebben wat gegeten en gedronken voor een bedrag van 1 gulden. Daarna met de ouderlingen en diakenen naar Almelo geweest bij Schuiten Fenneken (tapperij?) en bij de predikant. Daarvoor betaald 11 stuivers, waaronder inbegrepen een halve spint haver voor de voerman van 3 stuivers. ( voerman = man die een met paard of ossen bespannen wagen bestuurt). Maakt in totaal aan kosten: 1,55
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl