terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 1000e penning Vriezenveen 1751 blad 1

volgende

terug naar index kohieren 1000e penningvolgende


          

 
afbeelding 1: belastingkohier op de 1000e penning van 1751 Vriezenveen. Bewoners Oosteinde weergegeven op volgorde van oost naar west. Vermogen in guldens weergegeven.

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2556, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl