terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 1000e penning Vriezenveen 1715 blad 1

volgende

terug naar index kohieren 1000e penningvolgende


          

afbeelding 1: belastingkohier op de 1000e penning van 1715 Vriezenveen. Bewoners Oosteinde weergegeven op volgorde van oost naar west. Vermogen in guldens weergegeven 500 gulden en hoger.Transcriptie van namen: (NB IJ in de betekenis van J is in de transcriptie als J weergegeven.)
1e kolom: Derck Jansen, Huijs Jan, Jasper Barckheof [lees Berkhof], Hermen Berens, Berent Koers, Gert Hermes, Fredrick Jansen, Jan Jansen, Hendriks Aerrns [lees Arends], Frederick Luckes, Albert Fredricks, Jan Bramer, Gerrit Broertjen, Fredrick Jansen, Berent Hollander, weduwe Poest [lees Post], Jan Hendriks Buijr [lees Boer], Jan Hendricks Poet [lees Post], Gerrit Fredricks, wedewe Fredrick Bramer, Jan Gerrit Smelt, de scholte, de soonne Jan.
2e kolom: Roelof Huijsman, de wedewe Fenne, Hendrick Eevertman, de wedewe Jan Berens, Egbert Bramer, Jan Klomp, Jan Hindricks, Hermen Jansen, Egmbert Jansen [lees Engbert Jansen], Hendrick Bramer, Hendrick Jansen, Jan Bruwer [lees Brouwer], Gerrit Roelofs, de wedewe Berent Wijnter [lees Winter], Berent Bruwer [lees Brouwer], de wedewe Bruwers [lees Brouwers], Berent Buijer [lees Boer], A[-]Pauwel, Jan de Grave, Jan Hermes, A[-]Harmen
"

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2547, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl