terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 1000e penning Vriezenveen 1694 blad 1

volgende

terug naar index kohieren 1000e penningvolgende


          
afbeelding 1: belastingkohier op de 1000e penning van 6 september 1694 Vriezenveen. Bewoners niet weergegeven op volgorde van oost naar west. Vermogen in guldens weergegeven 500 gulden en hoger.

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2391, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl