terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 1000e penning Vriezenveen 1715 blad 2

volgende vorige

terug naar index kohieren 1000e penningvolgendevorige

afbeelding 2: belastingkohier op de 1000e penning 1715 Vriezenveen. Bewoners Westeinde weergegeven van oost naar west. Vermogen in guldens weergegeven 500 gulden en hoger.Transcriptie van namen: (NB IJ in de betekenis van J is in de transcriptie als J weergegeven.)
1e kolom: Luckes Hermes, Hendrick Spicker, Gert Hendricks, Aerent Hendricks, Fredrick Jansen, Berent Hermes Smelt, Egbert Fredricks, Wander Roelofs, Jan Schol, Jan Broertjen, Hermen Lubbers, Wijger Jansen, Hendrick Kluppels, Jan Hindricks Olde, Luckes Fronten, Battelt Hendricks, Gerrit Berens, Jan Kruijl [lees Krul], Berent Jansen, Jan de Rutter [lees de Ruiter], Berent Grubben, Fredrick Pauwels, de Kupper [lees de Kuiper], Gerrit Bramer, Jan de Grotte [lees de Groote], Gerrit Jansen, Hendrick Wijnter [lees Winter].
2e kolom: Aerrent Battels, Gerrit Gers [lees Geerts], Luck Lucks, Berent Gerrits, Berent Hermes, Hendrick Gerrits, Egmbert Smelt [lees Engbert Smelt], Jan Egmbers Smit [lees: Jan Engberts Smit], Jan Wolters Smit, de wedewe Gerrit Jansen, Koert Hendricks, Berent Wolters
ondertekend door de beŽdigde taxateurs: Gerrit Roelofs, Gerrit Berens Ente, Jan Wijggers, Hindrick Jansen, Frerijck Jansen, Gerrijt Jansen.

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2547, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl