terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 1000e penning Vriezenveen 1715 blad 3, laatste blad

vorige

terug naar index kohieren 1000e penningvorige
afbeelding 3: belastingkohier op de 1000e penning 1715 Vriezenveen. Verklaring van taxateurs (=rekenmeesters) in 1716, waarvan 2 absent blijken. Zo zit Gerrijt Roelofs in Hamburg en de ander Frerijck Jansen (zie blad 2) bevindt zich in Holland. Ondertekenaars zijn:Hinderick IJansen, Gerrijt Jansen, Gerrit Berens Ente, Jan Wijggers, Claes Cruijs scholtus.

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2547, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl