overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

pachtvogels

Bron 12. Uitgave door de rentmeester van Huize Almelo aan de Kooijkerse [weduwe van Berent Geerligs Kooiker?] vanwege geleverde vogels d.d. 2 augustus 1718.  
[1718] Aug: den 2 aen de Kooijkerse gevalideert veerthien guldens derthien stuivers, wegens geleverde vogels aen den Huijse Almelo in den jaere 1717. L. de hand van de Kock Michiel Helt segge no. 17
14 - 13 -
bron 12. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO inventarisnummer 1026
 
      
                                                                                                                
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                 
                                                                         
      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 25.02.2016