Verponding en contributie in 1723 te Vriezenveen op volgorde van gezinshoofden van oost naar west zoals in het originele belastingkohier

Hier vindt je een overzicht van al diegenen die belasting moesten afdragen voor de huurwaarde van de woning (de zogenaamde contributie) en de huurwaarde van de landerijen (de zogenaamde verponding). Zie voor achtergrondinformatie van dit belastingkohier de startpagina.
De volgende weergaven van de tabel zijn ook nog mogelijk:

op alfabetische volgorde van familienaam.

gezinshoofden op volgorde van hoogte belastingafdracht  
 
 
 
TOELICHTING OP DE TABEL
  1. kolom 1 geeft het nummer van volgorde aan in de originele verpondings en contributielijst, met dit nummer kun je de lokatie van het gezin in het dorp uitzoeken in de lijst die de volgorde van gezinshoofden aangeeft op volgorde van hoogte belastingafdracht in 1723
  2. kolom 2 en 3 geven namen aan, rood gekleurd zijn toevoegingen van mij die afwijken van het originele belastingkohier, de bron van de in rood weergegeven toevoeging is te vinden in kolom 5.
  3. kolom 4 geeft aliassen aan
  4. kolom 5 geeft de bron aan van in rood weergegeven toevoegingen in kolom 2 en 3 (betreft aanvullingen op de namen) en eventuele aanvullende opmerkingen en suggesties met betrekking tot familienamen zoals weergegeven in kolom 4.
  5. kolom 6 geeft vet gedrukt een eigen berekening aan van mijzelf, het is een totalisering van guldens, stuivers en penningen naar één eenheidsmaat in centen, zodat personen qua belastingaanslag te vergelijken zijn (zie ook algemene inleiding)
  6. kolom 7 geeft aan het aantal stuivers dat men aan contributie verschuldigd was
  7. kolom 8 geeft aan het aantal penningen dat men aan contributie verschuldigd was
  8. kolom 9 geeft aan het aantal guldens dat men aan verponding verschuldigd was
  9. kolom 10 geeft aan het aantal stuivers dat men aan verponding verschuldigd was
  10. kolom 11 geeft aan het aantal penningen dat men aan verponding verschuldigd was
Verponding en contributie in 1723 te Vriezenveen op volgorde van woning van oost naar west.
LEES DE TOELICHTING OP DE TABEL!!!
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Nr. Familienaam voornaam alias en overige bron afwijking en alias totaal centen contr. stuivers contr. penningen verp. guldens verp. stuivers verp. penningen
1 Schothorst Hermannus Man Broer verponding 1734 5 1 0
2 Aman Harmen Claassen verponding 1734 5 1 0
3 de Grote Egbert Egbert Beerens verponding 1734 27 1 4 5
4 Frilink Geert 15 1 8 1 8
5 Feijer Derk 417 21 3 2 5
6 Berkhof wed. Jan Beerens Jan Beerens verponding 1734 341 16 2 12 2
7 Harms Berent 5 1 0
8 Boesschen Hendrik Jansen Hendrik Bos verponding 1734 350 13 1 2 17
9 Hendriks Frerik 38 3 8 4 2
10 Toeter Jan Toet Jan verponding 1734 5 1 0
11 Frericks Jan 344 14 2 14 13
12 Hindriks Willem 321 12 12 2 11 6
13 Coster Jan Lucas volkstelling 1748 318 12 2 11 8
14 Bramer wed. Berent verponding 1734 423 20 3 4 8
15 Koors Berent ook Coer(t)s 76 15 4 0
16 Koors Jan ook Coer(t)s 31 2 4 2
17 Hols Geert Hermsen boterpachtregister 1724 494 23 13 3 15
18 Feijer Garrit 81 2 14 4
19 Onweer Jan 327 13 2 12 5
20 Onweer Lucas Jansen en Frerik boterpachtregister ca. 1735 0 0
21 Tuitertjen Frerik Jansen boterpachtregister ca. 1735 372 15 4 2 19 3
22 Geerts Jan Jansen boterpachtregister ca. 1735 457 21 3 10 6
23 Arents Hendrik Schuurman? 331 12 6 2 13 12
24 Jacobs wed. Jan 18 3 8
25 Fronten Frerik Lucas oa verpondingskohier 1734 316 11 8 2 11 12
26 Jonker Albert 376 17 8 2 17 12
27 Bramer Garrit 393 16 13 3 1 12
28 Bramer Harmen 45 9
29 Broertijn Gerrit 412 18 3 4 6
30 Fijk Lucas Harms boterpachtregister ca. 1735 170 7 1 7
31 Harms Hindrik 29 3 4 2 8
32 Fratte Frerik Freriks boterpachtregister ca. 1735 342 12 8 2 15 13
33 Nijboer weduwe Jannenboer verponding 1734 9 1 12
34 Wichers Willem 19 1 15 0 1 13
35 Henderiks Jan 11 1 8 0 0 12
36 Hinde…. Jan A-Jan (?) verponding 1734 0
37 Stromer Derck Jans verponding 1734 26 3 2 4
38 Nip Arent 15 1 8 1 8
39 Kort Jan genoemd Kort Jan 5 1
40 weduwe Jenne 5 1
41 Hag Hendrik 0 0
42 Boessen Jan Henriksen ook Boesschen, later ((1734) Berkhof boterpachtregister 1724 321 12 2 12 2
43 Boessen Jan Henriksen het andere huis boterpachtregister 1724 5 1
44 Broer Albert Jansen verponding 1734 5 1
45 Schipper Harmen 325 18 8 2 6 8
46 Geers Aale 230 8 1 18
47 Smijt Lukes 43 3 5 10
48 Harms Berent 350 16 2 14
49 Timmer Frerik 5 1
50 Man Jan 0
51 NN Tonijs 0
52 Broek Jan genoemd Broek Jan 16 1 6 1 12
53 Aben wed. Jan 0
54 Hollander Berent 403 17 4 3 3 4
55 Rijken Jan 165 6 1 7
56 Lut Jan genoemd Lut Jan 169 6 4 1 7 10
57 Snijder Berent 5 1
58 Jansen Egbert 176 7 1 8 2
59 Feijer Hindrik 171 6 8 1 7 12
60 Tor Berent ook Tuir, Tuer of Toer, genaamd Tor Berent 185 7 1 10
61 Tuttertien Harmen Jansen boterpachtregister ca. 1735 223 8 8 1 16 1
62 Telgenkamp wed. 302 11 8 2 8 14
63 Berkhof Berent Jansen boterpachtregister ca. 1735 248 9 12 1 19 13
64 kinders de 77 4 8 10 14
65 Meijster Jan genaamd Jan Meijster 5 1
66 Aben Jan ook Euben 258 10 2 1 8
67 van A.(lmelo?) Bartelt eigen conclusie 5 1
68 Goers Griete genaamd Goers Griete 60 2 10 9 6
69 Lut Hindrik genaamd Lut Hendrik 9 1 0 0 12
70 Pil Gerrit 0
71 Bramer Berent Jansen Boterpachtregister 1727 343 12 2 16 10
72 Albers Jan 176 3 8 1 11 12
73 Jansen Hindrik 241 9 12 1 18 6
74 Meijnerts Claas 37 2 8 0 4 14
75 Feijer Gerrit 216 9 1 14 2
76 Engbers Berent 168 5 1 8 8
77 Wijchers Gerrit Jansen boterpachtregister 1722 0
78 Santboer Jan Boterpachtregister 1727 252 9 14 2 8
79 Snijder Egbert 22 2 12 1 10
80 Fronten Jan Luikes Boterpachtregister 1727 325 13 10 2 11 6
81 Post Jan Henriks Boterpachtregister 1727 466 20 3 13 2
82 Coster Gerrit Lukes Boterpachtregister 1727 339 15 2 12 12
83 ten Cate Gerrit Freriks Boterpachtregister 1727 295 11 4 2 7 12
84 Dodde Berent Jansen Boterpachtregister 1727 280 10 3 2 5 13
85 Bramer Hindrik 355 18 8 2 12 8
86 Hinderik Garrit 228 8 14 1 16 12
87 Berkhof Jan Berents in het kohier van 1723 aangeduid als Jan Kruthof ! boterpachtregister 1721 242 9 9 1 18 13
88 Berkhof Jan Berents de kinderen van boterpachtregister 1721 20 1 4 2 12
89 Jansen Derk 5 1
90 Smelt wed. Jan Gerritsen Boterpachtregister 1727 500 21 11 3 18 5
91 Smelt wed. Jan Gerritsen het ander huis eigen conclusie 5 1
92 Fos wed. 5 3 14
93 Brink Jenne, weduwe Hinrik ook Brinkhuis Boterpachtregister 1727 378 14 3 1 8
94 Brink Jan en zijn zuster Hinne verponding 1734 65 4 9
95 Cruis de scholtus Claas Boterpachtregister 1727 761 40 14 5 11 5
96 Egbers Jan 9 1 12
97 Jasper Hindrik 69 4 6 9 8
98 Feijer Hindrik 9 1 12
99 Bartelink Gerrit Boterpachtregister ca. 1720 153 9 15 1 10
100 Boosman 187 7 1 10 6
101 Smelt Harmen Garrit Boterpachtregister ca. 1720 410 13 3 9
102 Smelt Harmen Garrit de moeder 46 3 12 5 6
103 Smelt Harmen Garrit het ander huis 5 1
104 Willems Roelof 297 11 6 2 8 1
105 Wichers Jan 8 0 14 11
106 Olde Gerrit 8 0 13 14
107 Olde Gerrit de moeder van 12 1 12 9
108 Smit Roelof Engberts Boterpachtregister 1722 292 10 2 8 7
109 Smit Engbert 0 0
110 Berens Harmen 3 0 8
111 van Olde Koort Hindrix volkstelling 1748 356 15 12 2 15 8
112 Kruis Jan 58 6 13 4 14
113 Huisman Hendrik boterpachtregister ca. 1720 361 15 8 2 16 10
114 Berents Rutger verponding 1734 229 8 1 17 14
115 Hospes Lucas Harmsen boterpachtregister ca. 1720 234 8 8 1 18 4
116 Coops Berent 5 1
117 Waender Lambert 5 1
118 Hof Fenne 387 16 4 3 1 2
119 Hof Jan 199 9 3 1 10 10
120 ter Braake Jan Arensen boterpachtregister 1722 78 3 4 0 12 5
121 Evertman Hendrik 507 26 3 15 6
122 Evertman Hendrik de sonne Hindrik 57 3 8 7
123 Evertman Hendrik het ander huijs 5 1
124 Clompemaker Hindrik Berentsen boterpachtregister 1722 103 8 10 0 11 14
125 Garrit de kinder (kinderen van Gerrit Roelofsen?) 295 10 4 2 8 12
126 Roelofsen Lambert boterpachtregister 1722 304 11 2 9 12
127 Smelt Jan 219 15 1 8 12
128 Berkhof wed. Jan Berens boterpachtregister 1722 347 13 8 2 15 14
129 Wolters wed. Berent genaamd Trine boterpachtregister 1722 304 10 2 2 10 10
130 Wijchers Claas Jansen boterpachtregister 1722 36 2 8 0 4 12
131 Bulgijn Jan ook wel Bulligjen of Bullechien 308 12 14 2 8 12
132 Bramer wed. Egbert boterpachtregister 1722 322 15 11 2 8 12
133 Bullechien Altjen Geers dochter van Geert Henrixen Bullichien boterpachtregister 1722 75 3 15 0 11 0
134 Clomp Jan Berents boterpachtregister 1722 300 13 2 7 0
135 Clomp Claas 5 1
136 van der Beeke Jan Hendriks de Hutte boterpachtregister 1722 314 13 4 2 9 10
137 van der Beeke Geertien volkstelling 1748 15 3
138 Grave Harmen Jansen boterpachtregister 1722 517 23 12 3 19 11
139 Smelt Gerrit 214 9 10 1 13 2
140 Albars Jenne en Fenne verponding 1734 50 3 4 0 6 12
141 Faijer Klaas Hendriks boterpachtregister 1722 202 7 4 1 13 2
142 Jansen Engbert 318 13 14 2 9 10
143 Bramer Hindrik 253 11 1 19 10
144 Hendriks Egbert 453 16 6 3 14 5
145 Bolck Jan 23 1 10 0 3 0
146 Brouwer Jan 360 17 4 2 14 12
147 Klasen Jan Jonge Jan Claessen boterpachtregister 1722 192 7 4 1 11 2
148 Klasen Olde Jan 19 2 8 0 1 5
149 Clijster Garrit Harms boterpachtregister 1722 69 3 7 0 10 6
150 Leusink Berent 54 3 15 0 6 14
151 Schoemaker Garret Freriks boterpachtregister 1722 18 1 8 0 2 2
152 Jansen Frerik 180 6 1 10 0
153 Spijker Jan boterpachtregister 1722 23 1 8 0 3 0
154 Jansen Geesje mogelijk Camps, gehuwd met Herman Joosten volkstelling 1748 142 9 8 0 18 15
155 Scholten Berent Garris boterpachtregister 1722 43 1 3 0 7 8
156 Scholten Egbert Garrij boterpachtregister 1722 30 1 1 0 4 14
157 Scholten Jan Garrijs boterpachtregister 1722 28 1 8 0 4 3
158 Spijker Hendrik Berens boterpachtregister 1722 69 2 6 0 11 8
159 Wijchers Jan Klasen boterpachtregister 1722 44 2 12 0 6 1
160 Roelofs Garrit 493 21 4 3 17 4
161 Grave Harmen Henrixen boterpachtregister 1722 43 2 8 0 6 3
162 Winter wed. Berent Gerritsen boterpachtregister 1722 463 18 12 3 13 14
163 Hobbelink 28 1 8 0 4 3
164 Evers Garrit 247 10 1 19 6
165 Otten Jan Berents boterpachtregister 1722 219 8 8 1 15 5
166 Snijder Egbert 5 1
167 Brouwer Berent 545 25 2 4 3 14
168 Koers Geesje moeder van Berent Brouwer, de oude schotinne boterpachtregister 1722 98 5 4 0 14 7
169 Brouwer Berent het ander huis 5 1
170 Evers Jan 13 1 0 1 8
171 Dekker Harmen Egberts boterpachtregister 1722 298 16 14 2 2 12
172 van Almelo Hind: weduwe boterpachtregister 1722 183 6 4 1 10 6
173 Hindriks Klaas 28 1 8 0 4 3
174 Brink Willem 5 1
175 Willems Hindrik 9 0 12 0 1 2
176 Pouwels Harmen 182 6 1 10 6
177 Menne Jan Jansen ook Minne verpondingskohier 1734 5 1
178 Boer Berent ook Berent Berentsen Grubbe boterpachtregister 1722 461 19 3 13 4
179 Jansen Lucas 13 1 4 0 1 4
180 Bramer Jasper 388 15 3 2 8
181 Hols Engele weduwe van Berent Hols of Hulst? boterpachtregister 1722 400 18 3 2 0
182 A Pouwel Hendriks ook van der Aa, genoemd A-Pouwel boterpachtregister 1722 288 13 13 2 3 14
183 A Pouwel Hendriks de moeder boterpachtregister 1722 29 1 8 0 4 4
184 Smijt Jan 5 1
185 Grave wed. Jan Gerritsen boterpachtregister 1722 438 17 12 3 9 12
186 Cromneuse Egbert Harms boterpachtregister 1722 223 9 1 15 10
187 de moeder van Egbert Cromneuse boterpachtregister 1722 100 6 0 14 0
188 Cromneuse Jan Harms boterpachtregister 1722 408 15 4 3 6 5
189 Aa Harmen Jansen ook op de Aa genoemd boterpachtregister 1722 207 14 4 1 7 2
190 Westeinde
191 Spijker Hindrik 85 6 12 0 10 4
192 Scholten Harmen Lucas boterpachtregister 1722 276 10 14 2 4 6
193 Scholten de suster Janna eigen conclusie 25 4 2 0 0 14
194 Wolters Hindrik 218 9 1 14 10
195 Hols Geert Hendrix ook Hulst boterpachtregister 1722 423 16 8 3 8 1
196 Pouwels Jan 82 4 4 0 11 18
197 Tout Jan Roelofs boterpachtregister 1722 238 10 1 17 8
198 van Wierden Albert verponding 1734 5 1
199 Hols Lukes Hendricks ook Hulst boterpachtregister 1722 183 6 8 1 10 0
200 Derks wed. Egbert genaamd Trine boterpachtregister 1722 68 2 1 0 11 7
201 Bonte Jochem 8 1 1 0 0 7
202 Schuurman Arent Hindriks boterpachtregister 1722 399 16 4 3 3 9
203 Harms Evert 52 4 4 0 6 1
204 Jansen Frerik 551 27 4 3 4
205 Prinsen Jan 501 20 4 0 4
206 kostersche 5 1
207 Kuper Willem samen met Berent Gerris 5 1
208 Gerris Berent samen met Willem Kuper 0
209 Engbers Berent 405 17 9 3 3 8
210 Kloster Engbert genoemd Kloster Engbert 30 5 15
211 Kloster de dochter Jenne eigen conclusie 29 1 8 0 4 4
212 Buter Berent genaamd Buter Berent 5 1
213 Camp Berent Luikes genaamd Camp Berent hoofdgeld 1735 0 0
214 Jansen Harmen 3 0 8
215 Jansen Willem 10 1 9 0 0 6
216 Hindriks Egbert 402 17 6 3 3 0
217 Janna dochter van Egbert Hindriks 28 1 8 0 4 2
218 Garrijs Jan 5 1
219 Pastoorsland 343 12 2 16 10
220 Sijn woestenland 123 8 0 16 8
221 Silleman Jan Luikes boterpachtregister 1722 50 3 0 7 0
222 Frilink Berent 5 1
223 Pouwels Klaas 9 1 3,5 0 0 10
224 Grobben Jenne 34 1 8 0 5 4
225 Raphuijs Berent verponding 1734 5 1
226 Smelt Garrit Vreriks boterpachtregister 1722 310 13 4 2 8 12
227 Smelt Berent Harms boterpachtregister 1722 362 16 15 2 15 8
228 ten Cate Egbert Freriks boterpachtregister 1722 431 16 3 10 4
229 ten Cate de kinderen van Frerick boterpachtregister 1722 21 1 2 0 3 0
230 Harms Berent 40 4 5 0 3 12
231 Klasen Hind. 22 1 0 3 6
232 Schoemaker Jan Hendriks boterpachtregister 1722 213 8 6 1 14 5
233 Prinsen Lukes 8 0 15 0 0 11
234 Herms Lubbert Smit? 32 1 13 0 4 9
235 Scholl Jan 384 16 10 3 0 3
236 Scholls boedel 235 10 13 1 16 3
237 Prinsen Frerik 16 1 0 2 2
238 Olijslager Berent Jansen boterpachtregister 1722 252 9 9 2 0 14
239 Jansen Lubbert 6 0 10 0 0 8
240 Clasen Arent 181 6 4 1 10 0
241 Gijseler Derk Hindriks hoofdgeldkohier 1736 20 1 15 0 2 0
242 Broertjen Jan Jansen boterpachtregister 1722 97 5 7 0 13 15
243 Bat Jan Jan Barthels Dodde? boterpachtregister 1722 26 2 13 0 2 7
244 Bom Jan 5 1
245 Raphuis Albert 96 3 10 0 15 10
246 Stroomer Hindrik 11 1 6 0 0 12
247 Rigtersland 360 12 3 0 0
248 Frederik Evert 5 1
249 Bos Luces 5 1
250 Jansen Garrit 5 1
251 Harwig Otto 13 1 7 0 1 2
252 Harwig Nicol. 28 1 8 0 4 2
253 Raphuis wed. Jan hoofdgeldkohier 1740 234 9 10 1 17 3
254 Pixensland Jan Derxen boterpachtregister 1722 201 9 1 10 19
255 Buijter Garrit Garris verpondingskohier 1734 5 1
256 Hendrix Pouwel Kok Pouwels verpondingskohier 1734 3 0 8
257 Kamp Lukes 5 1
258 Bramer Willem Jansen hoofdgeld 1735 360 12 3 0 0
259 Lohuis Garrit 57 2 7 0 9 0
260 Lubbers Harmen 302 13 6 2 7 0
261 Lubbers Roelof 38 2 10 0 5 0
262 Roelofs Gerrit 373 16 10 2 18 1
263 Jansen Jan 252 11 15 1 18 8
264 Wichers Jan 288 11 13 2 5 12
265 Smelt Jasper Frerix boterpachtregister 1722 250 10 13 1 19 2
266 Smelt Roelof de soone 5 0 15
267 Kluppel Hendrick boterpachtregister 1722 319 13 2 10 12
268 Jansen Harmen 152 5 8 1 4 14
269 Rigtersland 34 2 2 0 4 10
270 Soker Jan de Soeker, ook wel Socke hoofdgeld 1740 42 2 10 0 5 12
271 Mink Jan genaamd Mink Jan 14 1 9 0 1 3
272 Olde Jan Hindric boterpachtregister 1722 121 5 10 0 18 9
273 Harms Garrit 5 1
274 Garris Harmen 5 1
275 Berrens Hendrick boterpachtregister 1722 284 10 14 2 6 0
276 Arens kinderen van Warner boterpachtregister 1722 68 4 4 0 9 4
277 Harwig Adolf Henrick boterpachtregister 1722 44 2 7 0 6 7
278 Garris Frerik de kere (?) hoofdgeld 1735 309 11 12 2 10 2
279 Freriks Garrit 184 6 1 10 12
280 Waanders Arent 223 8 5 1 16 4
281 Arens Jan 18 2 8 0 1 2
282 Jansen Hindrik 21 1 14 0 2 4
283 Fronten Berent Jansen boterpachtregister 1722 320 12 2 11 15
284 Fronten Berent Jansen het ander huis boterpachtregister 1722 5 1
285 Harms Egbert 352 13 2 17 5
286 Olde Hinne genaamd Olde Hinne 28 1 8 0 4 2
287 Quant Jan Henricks boterpachtregister 1722 46 3 0 6 2
288 Joost Harmen 28 2 0 3 8
289 Hendriks wed. Bartelt boterpachtregister 1722 386 14 12 3 2 8
290 Broers Jan 5 1
291 Kosters Jan 10 1 0 1 0
292 Feijer Hindrik 209 7 8 1 14 5
293 Jansen Lukes 213 8 4 1 14 4
294 Fronten Harmen Harmsen boterpachtregister 1722 207 7 1 14 5
295 Jansen Fredrik 207 7 1 14 5
296 Klijster Lambert Harms volkstelling 1748 14 1 5 0 1 8
297 Ente Egbert Garris volkstelling 1748 418 16 12 3 6 12
298 Krol Jan ook Krul 337 12 8 2 14 15
299 Krol Klaas Hindriks hoofdgeld 1746 289 12 2 5 14
300 Krol wed. 66 5 0 8 4
301 Krol Albert 67 6 4 0 7 2
302 Man Fredrik Jansen boterpachtregister ca. 1735 144 4 12 1 4
303 Jansen Jenne dochter van Jan Fredriks verponding 1734 71 4 11 0 9 9
304 Schuurman Gerrit Hendriks boterpachtregister 1722 180 6 1 10 0
305 Berens Frer. 14 1 5 0 1 8
306 Klos Hend: Frerik ook kinderen in't klooster verponding 1734 17 1 1 0 2 5
307 Ruiter Berent Jansen boterpachtregister 1724 205 8 4 1 12 12
308 Ruiter Berent Jansen de moeder 14 0 12 0 2 2
309 Vos Albert Berens verponding 1734 263 11 4 2 1 4
310 Ruiter Jan G. 292 14 1 2 4 6
311 Wever Jan Gerris ook Cate boterpachtregister 1722 180 6 1 10 0
312 de Ruiter Harmen 246 10 8 1 18 10
313 Grobben Berent Jansen boterpachtregister 1722 83 7 3 0 9 5
314 Aa Berent Pouwels 265 10 8 2 2 8
315 Schuurman Berent Hendriks boterpachtregister 1722 180 6 1 10 0
316 Schuurman Berent Hendriks de moeder boterpachtregister 1722 5 1 0 0 1
317 Schuurman Hendrik Berrens hoofdgeld 1735 180 6 1 10 0
318 van der Aa wed. Frerik Pauwel boterpachtregister 1722 511 20 2 4 2 0
319 Graaf Jan Jansen 8 1 2 0 0 8
320 Vos Berent 5 1
321 Otten Berent 108 1 12 0 19 14
322 Snijder Berent ook Hopster? boterpachtregister 1722 41 2 8 0 5 10
323 Bramer Wicher 189 7 8 1 10 6
324 Otten Jan 249 10 14 1 19 0
325 van Uijttert Wolter 193 8 8 1 10 0
326 Grobben Jan 214 8 3 1 14 10
327 Scholten Jan 51 4 8 0 5 10
328 Bramer Garrit 519 22 4 1 13
329 Krull de kinderen van Wolter boterpachtregister 1722 418 17 3 6 10
330 Schoemaker Jan Roelofs boterpachtregister 1722 211 8 9 1 13 10
331 Broer Jan Roelofs 273 11 8 2 3 2
332 het Oosterland 18 1 0 2 10
333 Schuurman Jan Roelofs Docter (hoofdgeld 1735) boterpachtregister 1722 351 15 4 2 15 0
334 Roelofs Wijcher 214 8 8 1 14 4
335 Tijhoff Jannes boterpachtregister 1722 5 1
336 Bramer Garrit Hendriks hoofdgeld 1735 489 20 2 3 17 10
337 Boer Jan Hend: 348 15 2 14 10
338 NN Berent 3 0 10
339 Hendriks Arent 310 12 2 2 9 13
340 Hendriks Egbert 368 16 3 2 17 5
341 Broer wed. Hend. Berens boterpachtregister 1722 129 7 0 18 13
342 Moster Berent Lukes 5 1
343 Coops Derk 334 11 2 15 12
344 Winter Garrit Jansen boterpachtregister 1722 488 23 3 14 8
345 Grobben Jan Jansen ook Grubbe of Grubben boterpachtregister 1722 256 11 5 1 19 15
346 Albers Jan 231 9 5 1 16 15
347 NN wed. Hinne 25 2 0 3 0
348 Snijder Jan Egbers ook wel Snieder boterpachtregister 1722 64 2 12 0 10 0
349 Vos Berent Berensen boterpachtregister 1722 196 6 8 1 12 10
350 Vos Rigtersland Berent 33 2 2 0 4 8
351 Glasemakershuijs Hendrik boterpachtregister 1722 19 2 0 1 14
352 Grobben Geesje wed. Hermen verponding 1734 48 2 0 7 8
353 Winter Hendrik Gerrits boterpachtregister 1722 288 13 14 2 3 10
354 Gelge Egbert Geers boterpachtregister ca. 1735 228 10 10 1 15 0
355 Kosters Garrit Hermsen boterpacht 1722 363 12 4 3 0 5
356 Pouwel Hendrikjen boterpachtregister ca. 1720 163 6 8 1 6 2
357 Jansen Albert ook Smukkies 222 9 2 1 15 4
358 Geurs Jan Hendriks boterpachtregister ca. 1735 254 10 2 0 13
359 Dodde Arent Bartels boterpachtregister ca. 1735 340 11 12 2 16 4
360 Jansen Hend: 180 6 1 10 0
361 Vos Garrit Gerritsen ook Grote Vos boterpachtregister 1722 323 12 4 2 12 7
362 Scholten Garrit 241 10 1 18 4
363 Schuurman Hend: 31 2 0 4 2
364 Krol Garrit 221 8 12 1 15 8
365 Berens Lukas 196 8 1 11 2
366 Berens Lukes 49 2 14 0 7
367 Herms Derk 318 15 11 2 7 14
368 Tuter Harmen ook Toeter 13 1 4 0 1 4
369 Uepen Albert Hendriks kinderen ook Euben of Eupen 124 13 0 11 13
370 van Wijren Jan Ouken ? verponding 1734 104 1 5 0 19 9
371 Olij Jan Bongert? verponding 1734 62 4 2 0 8 5
372 ten Cate Berent Gerrits boterpachtregister ca. 1735 500 21 4 3 18 12
373 ten Cate Hend: kind van 59 0 11 12
374 Pijper Garrit Berens boterpachtregister 1722 38 3 0 4 8
375 Hols Anne wed. hoofdgeld 1736 198 12 3 1 7 7
376 Hols J. Berens Hulst 31 2 0 4 2
377 Harms Garrit 3 0 8
378 Harms Berent ook Klinge? 373 17 9 2 16 15
379 Harms Berent het ander huis 5 1
380 Kate Jan G. 315 12 8 2 10 9
381 Fronten Jan Lucas boterpachtregister 1722 148 6 5 1 3 6
382 Fronten Jan Lucas kinderen boterpachtregister 1722 143 5 10 1 3 0
383 Fronten Hendrik zoon van Jan Lucas 38 2 8 0 5 0
384 Hook Jenne ook Hoek 0
385 Clasen Derk 45 2 0 7 0
386 Harms wed. Frerik 14 2 0 0 12
387 Derks Hendr. 44 3 0 5 12
388 de Kuper Jan ook ten Cate hoofdgeld 1736 en verponding 1734 5 1
389 de Butteker ook Gijseler ? 128 1 8 1 4 0
390 Krikken Waander Berens boterpachtregister 1722 5 1 0
391 Servijs Gerrit Berens boterpachtregister ca. 1735 171 6 1 8 2
392 Willems Berent 114 4 0 18 14
393 Scholthuis 5 1
394 Harms Hendrik 5 1
395 Roelofs Berent 278 8 2 7 10
396 Holshof Lubbert ook Hulshof 284 8 5 2 8 8
397 Bramer Claas 133 2 1 4 10
398 Hopster Jan Berens verponding 1734 5 1
399 Cremer Garrit Berens boterpachtregister 1722 315 11 12 2 11 4
400 Schoemaker Engbert Hendriks boterpachtregister 1722 38 3 0 4 8
401 Smelt Engbert Frerix boterpachtregister 1722 453 20 12 3 9 12
402 Vos Willem Claassen boterpachtregister 1719 41 1 0 7 2
403 Cluppels Jan Harms boterpachtregister 1740 228 8 1 17 10
404 Somer Garrit Jansen Tilman boterpachtregister 1722 en 1740 173 8 12 1 5 13
405 Tutertjen Klaas Berens boterpachtregister ca. 1735 8 1 0 0 8
406 Bijster Harmen Frerix boterpachtregister 1722 96 4 0 15 4
407 Pleij Hendrik Jansen verponding 1734 7 1 0 0 6
408 Berens wed. Hendrik 7 1 0 0 6
409 Smijt Jan 463 20 11 3 12 0
410 Berens Harmen 47 2 9 0 6 12
411 Smit Arend Derks verponding 1734 101 5 9 0 14 11
412 Smit Jan Wolters 451 17 18 3 12 0
413 Tuitertjen Berent Jansen boterpachtregister 1722 204 7 1 13 12
414 Westert wed. Gerrit Jansen boterpachtregister 1708 532 27 8 3 18 13
415 Wolters Egbert 108 5 0 16 8
416 Kleijn Jan Jansen 11 1 0 1 4
417 Hendriks Koert 253 11 3 1 19 8
418 Schipper Berent Wolters volkstelling 1748 206 11 15 1 9 3
419 Scheet Fenne genaamd Scheet Fenne 8 1 0 0 10
420 Jansen Roelof 16 2 2 0 1 0
421 ten Cate Jan 14 2 0 0 12
422 Biester Berent ook Bijster 5 1
423 Herms Jan 5 1
424 Tijhof Garrit 5 1
425 Harms Hend: 5 1
426 Coops Hendrik 5 1
427 Fluit Jan genaamd Fluit Jan 0
428 de armen 156 9 7 1 1 11
429 de karke 56 3 0 8 4
430 de graaf van Rechteren 18 2 0 1 8
 
© 2006 update 2011 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl