Verponding en contributie in 1723 te Vriezenveen op alfabetische volgorde van familienamen

Hier vindt je een overzicht van al diegenen die belasting moesten afdragen voor de huurwaarde van de woning (de zogenaamde contributie) en de huurwaarde van de landerijen (de zogenaamde verponding). Zie voor achtergrondinformatie van dit belastingkohier de startpagina.
De volgende weergaven van de tabel zijn ook nog mogelijk:

- op volgorde van hoogte belastingafdracht in centen getotaliseerd,

- op volgorde van gezinshoofden van oost naar west, zoals in het originele belastingkohier,

 
 
 
 
TOELICHTING OP DE TABEL

  1. kolom 1 geeft het nummer van volgorde aan in de originele verpondings en contributielijst, met dit nummer kun je de lokatie van het gezin in het dorp uitzoeken in de lijst die de volgorde van het dorp aangeeft
  2. kolom 2 en 3 geven namen aan, rood gekleurd zijn toevoegingen van mij die afwijken van het originele belastingkohier, de bron van de in rood weergegeven toevoeging is te vinden in kolom 5.
  3. kolom 4 geeft aliassen aan
  4. kolom 5 geeft de bron aan van in rood weergegeven toevoegingen in kolom 2 en 3 (betreft aanvullingen op de namen) en eventuele aanvullende opmerkingen en suggesties met betrekking tot familienamen zoals weergegeven in kolom 4.
  5. kolom 6 geeft vet gedrukt een eigen berekening aan van mijzelf, het is een totalisering van guldens, stuivers en penningen naar één eenheidsmaat in centen, zodat personen qua belastingaanslag te vergelijken zijn (zie ook algemene inleiding)
  6. kolom 7 geeft aan het aantal stuivers dat men aan contributie verschuldigd was
  7. kolom 8 geeft aan het aantal penningen dat men aan contributie verschuldigd was
  8. kolom 9 geeft aan het aantal guldens dat men aan verponding verschuldigd was
  9. kolom 10 geeft aan het aantal stuivers dat men aan verponding verschuldigd was
  10. kolom 11 geeft aan het aantal penningen dat men aan verponding verschuldigd was
Verponding en contributie in 1723 te Vriezenveen op volgorde van alfabet.
LEES DE TOELICHTING OP DE TABEL!!!
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Nr. Familienaam voornaam alias en overige bron afwijking en alias totaal centen contr. stuivers contr. penningen verp. guldens verp. stuivers verp. penningen
182 A Pouwel Hendriks ook van der Aa, genoemd A-Pouwel boterpachtregister 1722 288 13 13 2 3 14
183 A Pouwel Hendriks de moeder boterpachtregister 1722 29 1 8 0 4 4
189 Aa Harmen Jansen ook op de Aa genoemd boterpachtregister 1722 207 14 4 1 7 2
314 Aa Berent Pouwels 265 10 8 2 2 8
53 Aben wed. Jan 0
66 Aben Jan ook Euben 258 10 2 1 8
140 Albars Jenne en Fenne verponding 1734 50 3 4 0 6 12
72 Albers Jan 176 3 8 1 11 12
346 Albers Jan 231 9 5 1 16 15
2 Aman Harmen Claassen verponding 1734 5 1 0
23 Arents Hendrik Schuurman? 331 12 6 2 13 12
276 Arens kinderen van Warner boterpachtregister 1722 68 4 4 0 9 4
281 Arens Jan 18 2 8 0 1 2
99 Bartelink Gerrit Boterpachtregister ca. 1720 153 9 15 1 10
243 Bat Jan Jan Barthels Dodde? boterpachtregister 1722 26 2 13 0 2 7
110 Berens Harmen 3 0 8
305 Berens Frer. 14 1 5 0 1 8
365 Berens Lukas 196 8 1 11 2
366 Berens Lukes 49 2 14 0 7
408 Berens wed. Hendrik 7 1 0 0 6
410 Berens Harmen 47 2 9 0 6 12
114 Berents Rutger verponding 1734 229 8 1 17 14
6 Berkhof wed. Jan Beerens Jan Beerens verponding 1734 341 16 2 12 2
63 Berkhof Berent Jansen boterpachtregister ca. 1735 248 9 12 1 19 13
87 Berkhof Jan Berents in het kohier van 1723 aangeduid als Jan Kruthof ! boterpachtregister 1721 242 9 9 1 18 13
88 Berkhof Jan Berents de kinderen van boterpachtregister 1721 20 1 4 2 12
128 Berkhof wed. Jan Berens boterpachtregister 1722 347 13 8 2 15 14
275 Berrens Hendrick boterpachtregister 1722 284 10 14 2 6 0
422 Biester Berent ook Bijster 5 1
406 Bijster Harmen Frerix boterpachtregister 1722 96 4 0 15 4
178 Boer Berent ook Berent Berentsen Grubbe boterpachtregister 1722 461 19 3 13 4
337 Boer Jan Hend: 348 15 2 14 10
8 Boesschen Hendrik Jansen Hendrik Bos verponding 1734 350 13 1 2 17
42 Boessen Jan Henriksen ook Boesschen, later ((1734) Berkhof boterpachtregister 1724 321 12 2 12 2
43 Boessen Jan Henriksen het andere huis boterpachtregister 1724 5 1
145 Bolck Jan 23 1 10 0 3 0
244 Bom Jan 5 1
201 Bonte Jochem 8 1 1 0 0 7
100 Boosman 187 7 1 10 6
249 Bos Luces 5 1
14 Bramer wed. Berent verponding 1734 423 20 3 4 8
27 Bramer Garrit 393 16 13 3 1 12
28 Bramer Harmen 45 9
71 Bramer Berent Jansen Boterpachtregister 1727 343 12 2 16 10
85 Bramer Hindrik 355 18 8 2 12 8
132 Bramer wed. Egbert boterpachtregister 1722 322 15 11 2 8 12
143 Bramer Hindrik 253 11 1 19 10
180 Bramer Jasper 388 15 3 2 8
258 Bramer Willem Jansen hoofdgeld 1735 360 12 3 0 0
323 Bramer Wicher 189 7 8 1 10 6
328 Bramer Garrit 519 22 4 1 13
336 Bramer Garrit Hendriks hoofdgeld 1735 489 20 2 3 17 10
397 Bramer Claas 133 2 1 4 10
174 Brink Willem 5 1
93 Brink Jenne, weduwe Hinrik ook Brinkhuis Boterpachtregister 1727 378 14 3 1 8
94 Brink Jan en zijn zuster Hinne verponding 1734 65 4 9
52 Broek Jan genoemd Broek Jan 16 1 6 1 12
44 Broer Albert Jansen verponding 1734 5 1
331 Broer Jan Roelofs 273 11 8 2 3 2
341 Broer wed. Hend. Berens boterpachtregister 1722 129 7 0 18 13
290 Broers Jan 5 1
29 Broertijn Gerrit 412 18 3 4 6
242 Broertjen Jan Jansen boterpachtregister 1722 97 5 7 0 13 15
146 Brouwer Jan 360 17 4 2 14 12
167 Brouwer Berent 545 25 2 4 3 14
169 Brouwer Berent het ander huis 5 1
255 Buijter Garrit Garris verpondingskohier 1734 5 1
131 Bulgijn Jan ook wel Bulligjen of Bullechien 308 12 14 2 8 12
133 Bullechien Altjen Geers dochter van Geert Henrixen Bullichien boterpachtregister 1722 75 3 15 0 11 0
212 Buter Berent genaamd Buter Berent 5 1
213 Camp Berent Luikes genaamd Camp Berent hoofdgeld 1735 0 0
240 Clasen Arent 181 6 4 1 10 0
385 Clasen Derk 45 2 0 7 0
149 Clijster Garrit Harms boterpachtregister 1722 69 3 7 0 10 6
134 Clomp Jan Berents boterpachtregister 1722 300 13 2 7 0
135 Clomp Claas 5 1
124 Clompemaker Hindrik Berentsen boterpachtregister 1722 103 8 10 0 11 14
403 Cluppels Jan Harms boterpachtregister 1740 228 8 1 17 10
116 Coops Berent 5 1
343 Coops Derk 334 11 2 15 12
426 Coops Hendrik 5 1
13 Coster Jan Lucas volkstelling 1748 318 12 2 11 8
82 Coster Gerrit Lukes Boterpachtregister 1727 339 15 2 12 12
399 Cremer Garrit Berens boterpachtregister 1722 315 11 12 2 11 4
186 Cromneuse Egbert Harms boterpachtregister 1722 223 9 1 15 10
188 Cromneuse Jan Harms boterpachtregister 1722 408 15 4 3 6 5
95 Cruis de scholtus Claas Boterpachtregister 1727 761 40 14 5 11 5
428 de armen 156 9 7 1 1 11
389 de Butteker ook Gijseler ? 128 1 8 1 4 0
430 de graaf van Rechteren 18 2 0 1 8
3 de Grote Egbert Egbert Beerens verponding 1734 27 1 4 5
429 de karke 56 3 0 8 4
388 de Kuper Jan ook ten Cate hoofdgeld 1736 en verponding 1734 5 1
187 de moeder van Egbert Cromneuse boterpachtregister 1722 100 6 0 14 0
312 de Ruiter Harmen 246 10 8 1 18 10
171 Dekker Harmen Egberts boterpachtregister 1722 298 16 14 2 2 12
200 Derks wed. Egbert genaamd Trine boterpachtregister 1722 68 2 1 0 11 7
387 Derks Hendr. 44 3 0 5 12
84 Dodde Berent Jansen Boterpachtregister 1727 280 10 3 2 5 13
359 Dodde Arent Bartels boterpachtregister ca. 1735 340 11 12 2 16 4
96 Egbers Jan 9 1 12
76 Engbers Berent 168 5 1 8 8
209 Engbers Berent 405 17 9 3 3 8
297 Ente Egbert Garris volkstelling 1748 418 16 12 3 6 12
164 Evers Garrit 247 10 1 19 6
170 Evers Jan 13 1 0 1 8
121 Evertman Hendrik 507 26 3 15 6
122 Evertman Hendrik de sonne Hindrik 57 3 8 7
123 Evertman Hendrik het ander huijs 5 1
141 Faijer Klaas Hendriks boterpachtregister 1722 202 7 4 1 13 2
5 Feijer Derk 417 21 3 2 5
18 Feijer Garrit 81 2 14 4
59 Feijer Hindrik 171 6 8 1 7 12
75 Feijer Gerrit 216 9 1 14 2
98 Feijer Hindrik 9 1 12
292 Feijer Hindrik 209 7 8 1 14 5
30 Fijk Lucas Harms boterpachtregister ca. 1735 170 7 1 7
427 Fluit Jan genaamd Fluit Jan 0
92 Fos wed. 5 3 14
32 Fratte Frerik Freriks boterpachtregister ca. 1735 342 12 8 2 15 13
248 Frederik Evert 5 1
11 Frericks Jan 344 14 2 14 13
279 Freriks Garrit 184 6 1 10 12
4 Frilink Geert 15 1 8 1 8
222 Frilink Berent 5 1
25 Fronten Frerik Lucas oa verpondingskohier 1734 316 11 8 2 11 12
80 Fronten Jan Luikes Boterpachtregister 1727 325 13 10 2 11 6
283 Fronten Berent Jansen boterpachtregister 1722 320 12 2 11 15
284 Fronten Berent Jansen het ander huis boterpachtregister 1722 5 1
294 Fronten Harmen Harmsen boterpachtregister 1722 207 7 1 14 5
381 Fronten Jan Lucas boterpachtregister 1722 148 6 5 1 3 6
382 Fronten Jan Lucas kinderen boterpachtregister 1722 143 5 10 1 3 0
383 Fronten Hendrik zoon van Jan Lucas 38 2 8 0 5 0
218 Garrijs Jan 5 1
274 Garris Harmen 5 1
278 Garris Frerik de kere (?) hoofdgeld 1735 309 11 12 2 10 2
125 Garrit de kinder (kinderen van Gerrit Roelofsen?) 295 10 4 2 8 12
46 Geers Aale 230 8 1 18
22 Geerts Jan Jansen boterpachtregister ca. 1735 457 21 3 10 6
354 Gelge Egbert Geers boterpachtregister ca. 1735 228 10 10 1 15 0
208 Gerris Berent samen met Willem Kuper 0
358 Geurs Jan Hendriks boterpachtregister ca. 1735 254 10 2 0 13
241 Gijseler Derk Hindriks hoofdgeldkohier 1736 20 1 15 0 2 0
351 Glasemakershuijs Hendrik boterpachtregister 1722 19 2 0 1 14
68 Goers Griete genaamd Goers Griete 60 2 10 9 6
319 Graaf Jan Jansen 8 1 2 0 0 8
138 Grave Harmen Jansen boterpachtregister 1722 517 23 12 3 19 11
161 Grave Harmen Henrixen boterpachtregister 1722 43 2 8 0 6 3
185 Grave wed. Jan Gerritsen boterpachtregister 1722 438 17 12 3 9 12
224 Grobben Jenne 34 1 8 0 5 4
313 Grobben Berent Jansen boterpachtregister 1722 83 7 3 0 9 5
326 Grobben Jan 214 8 3 1 14 10
345 Grobben Jan Jansen ook Grubbe of Grubben boterpachtregister 1722 256 11 5 1 19 15
352 Grobben Geesje wed. Hermen verponding 1734 48 2 0 7 8
41 Hag Hendrik 0 0
31 Harms Hindrik 29 3 4 2 8
7 Harms Berent 5 1 0
48 Harms Berent 350 16 2 14
203 Harms Evert 52 4 4 0 6 1
230 Harms Berent 40 4 5 0 3 12
273 Harms Garrit 5 1
285 Harms Egbert 352 13 2 17 5
377 Harms Garrit 3 0 8
378 Harms Berent ook Klinge? 373 17 9 2 16 15
386 Harms wed. Frerik 14 2 0 0 12
394 Harms Hendrik 5 1
425 Harms Hend: 5 1
379 Harms Berent het ander huis 5 1
251 Harwig Otto 13 1 7 0 1 2
252 Harwig Nicol. 28 1 8 0 4 2
277 Harwig Adolf Henrick boterpachtregister 1722 44 2 7 0 6 7
35 Henderiks Jan 11 1 8 0 0 12
9 Hendriks Frerik 38 3 8 4 2
144 Hendriks Egbert 453 16 6 3 14 5
289 Hendriks wed. Bartelt boterpachtregister 1722 386 14 12 3 2 8
339 Hendriks Arent 310 12 2 2 9 13
340 Hendriks Egbert 368 16 3 2 17 5
417 Hendriks Koert 253 11 3 1 19 8
256 Hendrix Pouwel Kok Pouwels verpondingskohier 1734 3 0 8
7 Harms Berent 5 1 0
234 Herms Lubbert Smit? 32 1 13 0 4 9
367 Herms Derk 318 15 11 2 7 14
423 Herms Jan 5 1
332 het Oosterland 18 1 0 2 10
36 Hinde…. Jan A-Jan (?) verponding 1734 0
86 Hinderik Garrit 228 8 14 1 16 12
12 Hindriks Willem 321 12 12 2 11 6
173 Hindriks Klaas 28 1 8 0 4 3
216 Hindriks Egbert 402 17 6 3 3 0
163 Hobbelink 28 1 8 0 4 3
118 Hof Fenne 387 16 4 3 1 2
119 Hof Jan 199 9 3 1 10 10
54 Hollander Berent 403 17 4 3 3 4
17 Hols Geert Hermsen boterpachtregister 1724 494 23 13 3 15
181 Hols Engele weduwe van Berent Hols of Hulst? boterpachtregister 1722 400 18 3 2 0
195 Hols Geert Hendrix ook Hulst boterpachtregister 1722 423 16 8 3 8 1
199 Hols Lukes Hendricks ook Hulst boterpachtregister 1722 183 6 8 1 10 0
375 Hols Anne wed. hoofdgeld 1736 198 12 3 1 7 7
376 Hols J. Berens Hulst 31 2 0 4 2
396 Holshof Lubbert ook Hulshof 284 8 5 2 8 8
384 Hook Jenne ook Hoek 0
398 Hopster Jan Berens verponding 1734 5 1
115 Hospes Lucas Harmsen boterpachtregister ca. 1720 234 8 8 1 18 4
113 Huisman Hendrik boterpachtregister ca. 1720 361 15 8 2 16 10
24 Jacobs wed. Jan 18 3 8
58 Jansen Egbert 176 7 1 8 2
73 Jansen Hindrik 241 9 12 1 18 6
89 Jansen Derk 5 1
142 Jansen Engbert 318 13 14 2 9 10
152 Jansen Frerik 180 6 1 10 0
154 Jansen Geesje mogelijk Camps, gehuwd met Herman Joosten volkstelling 1748 142 9 8 0 18 15
179 Jansen Lucas 13 1 4 0 1 4
204 Jansen Frerik 551 27 4 3 4
214 Jansen Harmen 3 0 8
215 Jansen Willem 10 1 9 0 0 6
239 Jansen Lubbert 6 0 10 0 0 8
250 Jansen Garrit 5 1
263 Jansen Jan 252 11 15 1 18 8
268 Jansen Harmen 152 5 8 1 4 14
282 Jansen Hindrik 21 1 14 0 2 4
293 Jansen Lukes 213 8 4 1 14 4
295 Jansen Fredrik 207 7 1 14 5
303 Jansen Jenne dochter van Jan Fredriks verponding 1734 71 4 11 0 9 9
357 Jansen Albert ook Smukkies 222 9 2 1 15 4
360 Jansen Hend: 180 6 1 10 0
420 Jansen Roelof 16 2 2 0 1 0
97 Jasper Hindrik 69 4 6 9 8
26 Jonker Albert 376 17 8 2 17 12
288 Joost Harmen 28 2 0 3 8
257 Kamp Lukes 5 1
380 Kate Jan G. 315 12 8 2 10 9
64 kinders de 77 4 8 10 14
147 Klasen Jan Jonge Jan Claessen boterpachtregister 1722 192 7 4 1 11 2
231 Klasen Hind. 22 1 0 3 6
148 Klasen Olde Jan 19 2 8 0 1 5
416 Kleijn Jan Jansen 11 1 0 1 4
296 Klijster Lambert Harms volkstelling 1748 14 1 5 0 1 8
306 Klos Hend: Frerik ook kinderen in't klooster verponding 1734 17 1 1 0 2 5
210 Kloster Engbert genoemd Kloster Engbert 30 5 15
211 Kloster de dochter Jenne eigen conclusie 29 1 8 0 4 4
267 Kluppel Hendrick boterpachtregister 1722 319 13 2 10 12
168 Koers Geesje moeder van Berent Brguwer, de oude schotinne boterpachtregister 1722 98 5 4 0 14 7
15 Koors Berent ook Coer(t)s 76 15 4 0
16 Koors Jan ook Coer(t)s 31 2 4 2
39 Kort Jan genoemd Kort Jan 5 1
291 Kosters Jan 10 1 0 1 0
355 Kosters Garrit Hermsen boterpacht 1722 363 12 4 3 0 5
206 kostersche 5 1
390 Krikken Waander Berens boterpachtregister 1722 5 1 0
298 Krol Jan ook Krul 337 12 8 2 14 15
299 Krol Klaas Hindriks hoofdgeld 1746 289 12 2 5 14
300 Krol wed. 66 5 0 8 4
301 Krol Albert 67 6 4 0 7 2
364 Krol Garrit 221 8 12 1 15 8
112 Kruis Jan 58 6 13 4 14
329 Krull de kinderen van Wolter boterpachtregister 1722 418 17 3 6 10
207 Kuper Willem samen met Berent Gerris 5 1
150 Leusink Berent 54 3 15 0 6 14
259 Lohuis Garrit 57 2 7 0 9 0
260 Lubbers Harmen 302 13 6 2 7 0
261 Lubbers Roelof 38 2 10 0 5 0
56 Lut Jan genoemd Lut Jan 169 6 4 1 7 10
69 Lut Hindrik genaamd Lut Hendrik 9 1 0 0 12
50 Man Jan 0
302 Man Fredrik Jansen boterpachtregister ca. 1735 144 4 12 1 4
74 Meijnerts Claas 37 2 8 0 4 14
65 Meijster Jan genaamd Jan Meijster 5 1
177 Menne Jan Jansen ook Minne verpondingskohier 1734 5 1
271 Mink Jan genaamd Mink Jan 14 1 9 0 1 3
342 Moster Berent Lukes 5 1
33 Nijboer weduwe Jannenboer verponding 1734 9 1 12
38 Nip Arent 15 1 8 1 8
51 NN Tonijs 0
338 NN Berent 3 0 10
347 NN wed. Hinne 25 2 0 3 0
106 Olde Gerrit 8 0 13 14
107 Olde Gerrit de moeder van 12 1 12 9
272 Olde Jan Hindric boterpachtregister 1722 121 5 10 0 18 9
286 Olde Hinne genaamd Olde Hinne 28 1 8 0 4 2
371 Olij Jan Bongert? verponding 1734 62 4 2 0 8 5
238 Olijslager Berent Jansen boterpachtregister 1722 252 9 9 2 0 14
19 Onweer Jan 327 13 2 12 5
20 Onweer Lucas Jansen en Frerik boterpachtregister ca. 1735 0 0
165 Otten Jan Berents boterpachtregister 1722 219 8 8 1 15 5
321 Otten Berent 108 1 12 0 19 14
324 Otten Jan 249 10 14 1 19 0
219 Pastoorsland 343 12 2 16 10
374 Pijper Garrit Berens boterpachtregister 1722 38 3 0 4 8
70 Pil Gerrit 0
254 Pixensland Jan Derxen boterpachtregister 1722 201 9 1 10 19
407 Pleij Hendrik Jansen verponding 1734 7 1 0 0 6
81 Post Jan Henriks Boterpachtregister 1727 466 20 3 13 2
356 Pouwel Hendrikjen boterpachtregister ca. 1720 163 6 8 1 6 2
176 Pouwels Harmen 182 6 1 10 6
196 Pouwels Jan 82 4 4 0 11 18
223 Pouwels Klaas 9 1 3,5 0 0 10
205 Prinsen Jan 501 20 4 0 4
233 Prinsen Lukes 8 0 15 0 0 11
237 Prinsen Frerik 16 1 0 2 2
287 Quant Jan Henricks boterpachtregister 1722 46 3 0 6 2
225 Raphuijs Berent verponding 1734 5 1
245 Raphuis Albert 96 3 10 0 15 10
253 Raphuis wed. Jan hoofdgeldkohier 1740 234 9 10 1 17 3
247 Rigtersland 360 12 3 0 0
269 Rigtersland 34 2 2 0 4 10
55 Rijken Jan 165 6 1 7
160 Roelofs Garrit 493 21 4 3 17 4
262 Roelofs Gerrit 373 16 10 2 18 1
334 Roelofs Wijcher 214 8 8 1 14 4
395 Roelofs Berent 278 8 2 7 10
126 Roelofsen Lambert boterpachtregister 1722 304 11 2 9 12
307 Ruiter Berent Jansen boterpachtregister 1724 205 8 4 1 12 12
308 Ruiter Berent Jansen de moeder 14 0 12 0 2 2
310 Ruiter Jan G. 292 14 1 2 4 6
78 Santboer Jan Boterpachtregister 1727 252 9 14 2 8
419 Scheet Fenne genaamd Scheet Fenne 8 1 0 0 10
45 Schipper Harmen 325 18 8 2 6 8
418 Schipper Berent Wolters volkstelling 1748 206 11 15 1 9 3
151 Schoemaker Garret Freriks boterpachtregister 1722 18 1 8 0 2 2
232 Schoemaker Jan Hendriks boterpachtregister 1722 213 8 6 1 14 5
330 Schoemaker Jan Roelofs boterpachtregister 1722 211 8 9 1 13 10
400 Schoemaker Engbert Hendriks boterpachtregister 1722 38 3 0 4 8
235 Scholl Jan 384 16 10 3 0 3
236 Scholls boedel 235 10 13 1 16 3
155 Scholten Berent Garris boterpachtregister 1722 43 1 3 0 7 8
156 Scholten Egbert Garrij boterpachtregister 1722 30 1 1 0 4 14
157 Scholten Jan Garrijs boterpachtregister 1722 28 1 8 0 4 3
192 Scholten Harmen Lucas boterpachtregister 1722 276 10 14 2 4 6
193 Scholten de suster Janna eigen conclusie 25 4 2 0 0 14
327 Scholten Jan 51 4 8 0 5 10
362 Scholten Garrit 241 10 1 18 4
393 Scholthuis 5 1
1 Schothorst Hermannus Man Broer verponding 1734 5 1 0
202 Schuurman Arent Hindriks boterpachtregister 1722 399 16 4 3 3 9
304 Schuurman Gerrit Hendriks boterpachtregister 1722 180 6 1 10 0
315 Schuurman Berent Hendriks boterpachtregister 1722 180 6 1 10 0
316 Schuurman Berent Hendriks de moeder boterpachtregister 1722 5 1 0 0 1
333 Schuurman Jan Roelofs Docter (hoofdgeld 1735) boterpachtregister 1722 351 15 4 2 15 0
363 Schuurman Hend: 31 2 0 4 2
317 Schuurman Hendrik Berrens hoofdgeld 1735 180 6 1 10 0
391 Servijs Gerrit Berens boterpachtregister ca. 1735 171 6 1 8 2
220 Sijn woestenland 123 8 0 16 8
221 Silleman Jan Luikes boterpachtregister 1722 50 3 0 7 0
427 Sluit Jan genaamd Sluit Jan 0
90 Smelt wed. Jan Gerritsen Boterpachtregister 1727 500 21 11 3 18 5
91 Smelt wed. Jan Gerritsen het ander huis eigen conclusie 5 1
101 Smelt Harmen Garrit Boterpachtregister ca. 1720 410 13 3 9
102 Smelt Harmen Garrit de moeder 46 3 12 5 6
103 Smelt Harmen Garrit het ander huis 5 1
139 Smelt Gerrit 214 9 10 1 13 2
226 Smelt Garrit Vreriks boterpachtregister 1722 310 13 4 2 8 12
227 Smelt Berent Harms boterpachtregister 1722 362 16 15 2 15 8
265 Smelt Jasper Frerix boterpachtregister 1722 250 10 13 1 19 2
266 Smelt Roelof de soone 5 0 15
401 Smelt Engbert Frerix boterpachtregister 1722 453 20 12 3 9 12
127 Smelt Jan 219 15 1 8 12
47 Smijt Lukes 43 3 5 10
184 Smijt Jan 5 1
409 Smijt Jan 463 20 11 3 12 0
108 Smit Roelof Engberts Boterpachtregister 1722 292 10 2 8 7
411 Smit Arend Derks verponding 1734 101 5 9 0 14 11
412 Smit Jan Wolters 451 17 18 3 12 0
109 Smit Engbert 0 0
57 Snijder Berent 5 1
79 Snijder Egbert 22 2 12 1 10
166 Snijder Egbert 5 1
322 Snijder Berent ook Hopster? boterpachtregister 1722 41 2 8 0 5 10
348 Snijder Jan Egbers ook wel Snieder boterpachtregister 1722 64 2 12 0 10 0
270 Soker Jan de Soeker, ook wel Socke hoofdgeld 1740 42 2 10 0 5 12
404 Somer Garrit Jansen Tilman boterpachtregister 1722 en 1740 173 8 12 1 5 13
153 Spijker Jan boterpachtregister 1722 23 1 8 0 3 0
158 Spijker Hendrik Berens boterpachtregister 1722 69 2 6 0 11 8
191 Spijker Hindrik 85 6 12 0 10 4
37 Stromer Derck Jans verponding 1734 26 3 2 4
246 Stroomer Hindrik 11 1 6 0 0 12
62 Telgenkamp wed. 302 11 8 2 8 14
83 ten Cate Gerrit Freriks Boterpachtregister 1727 295 11 4 2 7 12
372 ten Cate Berent Gerrits boterpachtregister ca. 1735 500 21 4 3 18 12
421 ten Cate Jan 14 2 0 0 12
228 ten Cate Egbert Freriks boterpachtregister 1722 431 16 3 10 4
229 ten Cate de kinderen van Frerick boterpachtregister 1722 21 1 2 0 3 0
373 ten Cate Hend: kind van 59 0 11 12
120 ter Braake Jan Arensen boterpachtregister 1722 78 3 4 0 12 5
424 Tijhof Garrit 5 1
335 Tijhoff Jannes boterpachtregister 1722 5 1
49 Timmer Frerik 5 1
10 Toeter Jan Toet Jan verponding 1734 5 1 0
60 Tor Berent ook Tuir, Tuer of Toer, genaamd Tor Berent 185 7 1 10
197 Tout Jan Roelofs boterpachtregister 1722 238 10 1 17 8
21 Tuitertjen Frerik Jansen boterpachtregister ca. 1735 372 15 4 2 19 3
413 Tuitertjen Berent Jansen boterpachtregister 1722 204 7 1 13 12
368 Tuter Harmen ook Toeter 13 1 4 0 1 4
405 Tutertjen Klaas Berens boterpachtregister ca. 1735 8 1 0 0 8
61 Tuttertien Harmen Jansen boterpachtregister ca. 1735 223 8 8 1 16 1
369 Uepen Albert Hendriks kinderen ook Euben of Eupen 124 13 0 11 13
67 van A.(lmelo?) Bartelt eigen conclusie 5 1
172 van Almelo Hind: weduwe boterpachtregister 1722 183 6 4 1 10 6
318 van der Aa wed. Frerik Pauwel boterpachtregister 1722 511 20 2 4 2 0
136 van der Beeke Jan Hendriks de Hutte boterpachtregister 1722 314 13 4 2 9 10
137 van der Beeke Geertien volkstelling 1748 15 3
111 van Olde Koort Hindrix volkstelling 1748 356 15 12 2 15 8
325 van Uijttert Wolter 193 8 8 1 10 0
198 van Wierden Albert verponding 1734 5 1
370 van Wijren Jan Ouken ? verponding 1734 104 1 5 0 19 9
309 Vos Albert Berens verponding 1734 263 11 4 2 1 4
320 Vos Berent 5 1
349 Vos Berent Berensen boterpachtregister 1722 196 6 8 1 12 10
361 Vos Garrit Gerritsen ook Grote Vos boterpachtregister 1722 323 12 4 2 12 7
402 Vos Willem Claassen boterpachtregister 1719 41 1 0 7 2
350 Vos Rigtersland Berent 33 2 2 0 4 8
280 Waanders Arent 223 8 5 1 16 4
117 Waender Lambert 5 1
40 weduwe Jenne 5 1
190 Westeinde
414 Westert wed. Gerrit Jansen boterpachtregister 1708 532 27 8 3 18 13
311 Wever Jan Gerris ook Cate boterpachtregister 1722 180 6 1 10 0
34 Wichers Willem 19 1 15 0 1 13
105 Wichers Jan 8 0 14 11
264 Wichers Jan 288 11 13 2 5 12
77 Wijchers Gerrit Jansen boterpachtregister 1722 0
130 Wijchers Claas Jansen boterpachtregister 1722 36 2 8 0 4 12
159 Wijchers Jan Klasen boterpachtregister 1722 44 2 12 0 6 1
104 Willems Roelof 297 11 6 2 8 1
175 Willems Hindrik 9 0 12 0 1 2
392 Willems Berent 114 4 0 18 14
162 Winter wed. Berent Gerritsen boterpachtregister 1722 463 18 12 3 13 14
344 Winter Garrit Jansen boterpachtregister 1722 488 23 3 14 8
353 Winter Hendrik Gerrits boterpachtregister 1722 288 13 14 2 3 10
129 Wolters wed. Berent genaamd Trine boterpachtregister 1722 304 10 2 2 10 10
194 Wolters Hindrik 218 9 1 14 10
415 Wolters Egbert 108 5 0 16 8
217 Janna dochter van Egbert Hindriks 28 1 8 0 4 2
 
© 2006 update 2011 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl