Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de schout Claas Cruijs mei 1729


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. hedendaagse vrije vertaling bedrag in fl.
den 2 meij dagh geholden na older gewonte en is hier mede geweest de heer Richter en doemene en kerckmeesters en sestienen smijddages geten Op [vrijdag] 2 mei naar oud gebruik meidag gehouden in aanwezigheid van de Richter, dominee, kerkmeesters en zestienen. 's-Middags gezamenlijk gegeten.
voor eten 12 0 Kosten voor eten: 12,00
22 kanne wijn 12 st. kanne 15 4   22 kannen wijn, 12 stuivers per kan 15,20
an bier 5 10 0 aan bier geconsumeerd: 5,50
an foesel alles anders 3 0 0 aan jenever en andere zaken: 3,00
almeloe en onder wegen v[er]. teert 2 2 0 In Almelo en onderweg genuttigd: 2,10
en sijn hier eenentwee gauw dijven gevangen en snachtens hier bewaeck verteert en ongemack 3 16 0 en zijn n en twee (dus drie?) gauwdieven opgepakt en hier gevangen gezet en bewaakt. Voor consumpties en ongemak in rekening gebracht: 3,80
 
den 5 meij sijn ik met gemeente nae de kerckestege weest op A en hier met met swoerens verteert 1 12 0 Op [maandag] 5 mei is kerksteeg (een soort gemeentelijk overleg) gehouden met de gezworenen op de A-boerderij (herberg). Aan consumpties uitgegeven: 1,60
 
den 8 meij hebbe ik drie arbeijders nae kercksstege om eenigh slijmer (?) gaten te maek Op [donderdag] 8 mei heb ik drie arbeiders naar de kerksteeg gestuurd (hier wordt de kerksteeg als steeg bedoeld) om enkele grote gaten in de weg te repareren.
datertoe tegens herms (?) mijnt(?) broer (?) geven 1 2 0 Hiervoor heb ik aan Herms (mijn?) broer gegeven: 1,10
 
den 8 meij is (?) Schmijt met Jans geweest verteert 0 11 0 Op [donderdag] 8 mei is Smit met Jans langsgeweest. Aan consumpties: 0,55
NB de op schrijvers van konner (?) en relijcq verteert 1 3 0 NB de opschrijvers van de belasting op beesten en reliqua hebben geconsumeerd: 1,15
 
den 9 meij onse merckt gekogh tienweers (?) die sijn excellentie sijn ver ..eedt omgrijns (?) voor gemeente weer te versoecken kost 45 st stucke 2 10 0 cryptische zin: het lijkt erop dat op vrijdag 9 mei op de plaatselijke markt een product is gekocht voor 45 stuivers (wat overigens niet hetzelfde is als 2 gulden en 10 stuivers, zoals de schout in het kasboek vermeld) voor de Heer van Almelo op kosten van de gemeente: 2,50
 
den 15 meij an Jan Egberts geven dat met een kercken spraecke nae heer van munkeshaeve wegens hammer en daelders geven 0 15 0 Op [donderdag] 15 mei geld gegeven aan Jan Egberts die met een kerkespraak naar de heer van Mennigeshave is gestuurd, vanwege de Hammer en Daarlese [boekweit] kwestie: (lijkt hier een opdracht namens de vergadering van de kerkesteeg te zijn, dus een opdracht namens de gemeente Vriezenveen) 0,75
bij verteert 0 3 0 Daarbij genuttigd: 0,15
 
den 30 meij sijn hier kerckmeester en sestienen saemen geweest over efferens voor de gemeente verteert 2 9 0 Op [vrijdag] 30 mei hebben hier de kerkmeesters en zestienen vergaderd over gemeentezaken: 2,45
 
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl