Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de schout Claas Cruijs maart/april 1729


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. hedendaagse vrije vertaling bedrag in fl.
Reekinge vande Scholte Claes Cruijs tot last van de meente alles volgen Kasboek van de schout Claas Cruijs ten laste van de gemeente Vriezenveen.
   
1729 den 25 meert sijn ik en fred: tuijter en en wijger bramer nae almeloo geweest om Sijn Excellentie wegens de hammer en daelder boeckweijt met Juffvrom haegedorne en onder wegens vert. 2 7 0 Op [dinsdag] 25 maart 1729 ben ik met Fredrik Tuijter en Wijger Bramer naar Huize Almelo geweest om met Zijne Excellentie over de Hammer en Daarlese boekweitkwestie te praten. Bij mevr. Hagedoorn en onderweg genuttigd: 2,35
 
den 15 aprijl sijn ik en kerckmeester de pas sche haver (^met) op haelers van verteeringh quade gebleven 1 18 0 Op [dinsdag] 15 april heb ik met de kerkmeesters en ophalers de paashaver opgehaald. Daarbij genuttigd en schuldig gebleven: 1,90
en an verscheidemael voor kijste eijer uijt geven die nae huijs almeloo en noch deventer sijn gekomen ontfangen 4 7 0 En diverse keren voor paaseieren (?) uitgegeven die naar Huize Almelo en Deventer moesten worden gebracht. 4,35
 
den 21 en 22 aprijl sijn hier kerckmeester en sestienen saemen geweest over effens van de gemeente verteert 3 12 0 Op [maandag] de 21e en [dinsdag] de 22e april zijn de kerkmeesters en de zestienen hier bijeen geweest vanwege gemeentezaken. Daarbij genuttigd voor: 3,60
 
den 26 aprijl sijn ik en Joncker en hendrick kluppels alle Commijteeren nae deventer nae de verpachtinge geweest procorator herwig en uijtschoeten verteeringe alles anders 26 17 0 Op [zaterdag] 26 april ben ik met [Albert] Jonker, Hendrik Kluppels en procurator Harwig en alle gecommiteerden (afgevaardigden) van onze gemeente naar Deventer geweest voor de jaarlijkse belastingverpachting/vaststelling. Aan onkosten voor consumpties en al het andere: 26,85
mede genoemen een hammer man(?) ander en eten (?) voor 5 10 0 (moeilijk te ontcijferen, maar mogelijke uitleg:) Op de terugreis een lift gegeven aan een man uit Den Ham. Aan eten en andere zaken uitgegeven: 5,50
en hier an huijs verteert 2 16 0 En in mijn woning nog genuttigd voor een bedrag van: 2,80
voorman 2 pijnt garst 0 11 0 Voor de voorman (bestuurder van de wagen met paarden) 2 pint gerst (voor de paarden) 0,55
 
den 31 aprij meij A-vont geholden nae older gewonte Op [woensdag] 30 (!) april (31 april bestaat niet), naar oude gewoonte meiavond gehouden.
10 1/2 tonne bier 4 4 0 Geconsumeerd: 10 1/2 ton bier. 4,20
14 mengel wijn 4 4 0 14 mengele wijn (ca. 14 liter) 4,20
 
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl