Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de schout Claas Cruijs juni 1729


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. hedendaagse vrije vertaling bedrag in fl.
den 1 junij sijn ik en hendrick kluppels nae almeloe geweest weegens boeckweijte van daels om sijn excellentie te sprecken verteert 1 8 0 Op [zondag] 1 juni ben ik met Hendrik Kluppels naar Almelo geweest vanwege de Daarlese boekweitkwestie om Zijne Excellentie hierover te spreken. Aan consumpties: 1,40
 
den 6 junij hebbe ik in precentie kerckmeest Jan Guers en km. [kerkmeester] Post uijt gemeente geven an verbrande vande heijn(?) 8 huijse verbrant 8 0 0 Op [vrijdag] 6 juni heb ik in presentie van de kerkmeesters Jan Geurs en Post uit de gemeentekas gegeven aan de slachtoffers van 8 verbrande huizen (aan het Oosteinde?): 8,00
 
den 9 junij sijn ik met arbeijders en honner geweest om in den driee..(?) de wegh te maecken met koijcker en hier an huijs verteert 0 12 3 (?) Op [maandag] 9 juni ben ik met arbeiders en hun hulpen (?) naar Driee {geografische aanduiding is mij onbekend) geweest om de weg te repareren. Bij de Kooiker (Berent Engberts Kooiker, dan wel zijn schoonzoon Berent Jansen Berkhof) en bij mij aan huis geconsumeerd voor een bedrag van: ca. 0,60
 
den 15 junij sijn hier de schuten met haer vieren op Jach geweest en smijdts dages geten an eeten en en dranck 1 8 0 Op [zondag] 15 juni zijn hier de schuten (?) (lijken personeelsleden van Huize Almelo te zijn, gezien het recht van de Heer op vrije jacht, mogelijk worden er schutters mee bedoeld) met hun vieren op jacht geweest en hebben hier 's-middags op gemeentekosten gegeten en gedronken voor een bedrag van: 1,40
 
den 20 junij sijn ik en hend: kluppels nae almeloe geweest om sijn excellentie te spreecken wegens daelders vert[eert] 1 9 0 Op [vrijdag] 20 juni ben ik met Hendrik Kluppels [kerkmeester] naar Almelo geweest om met de heer van Almelo te spreken over de Daarlese [boekweit] kwestie. Aan consumpties uitgegeven: 1,45
 
den 23 en 24 junij sijn ik en doemeneer en secretarijs en bartelingh twee dage nae almeloe geweest wegens de boeter pacht, eijn.... in de beijde dage met juijffvroms en onder weegens en hier int huijs saemen 6 11 0 Op [maandag} de 23 en [dinsdag] de 24e juni ben ik met de dominee, secretaris [Harwig] en [onderschout] Bartelink 2 dagen naar Almelo geweest vanwege de boterpacht....... Op beide dagen bij mevrouw [Hagedoorn?] en onderweg en hier in huis geconsumeerd: 6,55
den 30 junij sijn hier geweest 2 jonge grave, en nah den heer an eten en dranck wijn saemen verteer 2 19 6(?) Op [maandag] 30 juni zijn hier 2 graven langs geweest ( onderweg naar de Heer van Almelo?). Zij hebben geconsumeerd aan eten, drank en wijn: ca. 3,00
an haver gras voor 0 7 0 kosten voor haver en gras:(voor de paarden) 0,35
 
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl