Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de schout Claas Cruijs juli 1729


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. hedendaagse vrije vertaling bedrag in fl.
den 8 julij sijn hier 4 jonge graffen en jonge heer van huffel aen eten en dranck verteert 4 12 0 Op [dinsdag] 7 juli zijn hier 4 jonge graven en de jonge Heer van Huffel wezen eten en drinken [op kosten van de gemeente]. Kosten: 4,60
en fred. tuijter en hendrick kluppels weer nae sijn excellentie nae almeloe geweest verteert 1 2 0 Dezelfde dag zijn Fredrik Tuijter en Hendrik Kluppels weer naar Zijne Excellentie, de Heer van Almelo geweest. Aan consumpties hebben zij genoten: 1,10
en ik hebbe an verbrande uijt pals geven 0 12 0 En aan verbrande mensen uit de Palts heb ik gegeven: 0,60
 
den 17 julij sijn ik en hendrick kluppels nae almeloe geweest om sijn Excellentie te spreken wegens de daelder en hammer almeloe en hier verteert 1 15 0 Op [donderdag] 17 juli ben ik met Hendrik Kluppels naar Almelo geweest om Zijne Excellentie te spreken over de Daalderse en Hammer boekweitkwestie. Te Almelo en hier geconsumeerd: 1,75
en van sijn excellentie tot antwoort bekomen dat men in ogen scheijne soo sijn ik en meester dolf met wagen nae toe geweest in haeme en hier an t huijs verteert 0 17 0 En van Zijne Excellentie, de Heer van Almelo, als antwoord gekregen dat men de zaak in ogenschouw moest nemen. Meester Dolf [Adolf Harwig] en ik zijn met paard en wagen er naar toe gegaan (naar Den Ham). In Den Ham en hier aan huis geconsumeerd:
en ik hebbe uijt gemeente geven an verbrande uijt nieuw borgers 0 11 1 Uit de gemeentekas heb ik gegeven aan verbrande mensen uit Nieuw Borger. 0,55
en ik hebbe hendrick kluppels nae sijn Excellentie gestuer en Jan Egbers nae klooster verteert 0 13 0 Verder heb ik nog Hendrik Kluppels naar Huize Almelo gestuurd en Jan Egbers naar het klooster [Sibculo]. Aan consumpties: 0,65
 
den 20 julij sijn hier kerckmeester en sestienen geweest over de selfs saecke van de gemeent verteert 2 8 0 Op [zondag] 20 juli hebben de kerkmeesters en zestienen hier vergaderd over dezelfde zaak (bedoeld wordt de boekweitkwestie). Op gemeentekosten geconsumeerd: 2,40
 
den 21 dijto sijn ik over de selve saecke nae almeloe geweest om de selve saecken om sijn excellentie te spreken 0 14 0 Op [maandag] 21 juli ben ik voor dezelfde kwestie naar Almelo geweest om de zaak met Zijne Excellentie te bespreken. 0,70
 
den 22 julij sijn ik en fred: tuijter en jan prijnsen en procoraater herwigh en hendrick kluppels enn berent schijpper en sijn hoogh Graffelijck Excellentie om sijn broer geenerael munneckes en meer ander tegen te komen daedel om het boeckweijten lant in oegen scheijnt te neemen Op [dinsdag] 22 juli ben ik, samen met Fredrik Tuijter, Jan Prinsen, procurator Harwig, Berend Schipper en Zijne Hooggravelijke Excellentie naar Daarle gegaan om daar de broer van de graaf, generaal Munnekes (ook: Menniges) en meer anderen tegen te komen om de boekweitvelden te bekijken.
weijten braat (?) mede genoemen een hammen en jonge honders en ander eten voor 6 16 0 We hadden meegenomen gebraad (?), een ham, jonge kippen en ander eten: 6,80
1/4 bier 1 10 0 een kwart [ton?] bier: 1,50
an wijn 3 10 0 aan wijn: 3,50
an foesel en brandewijn 0 15 0 aan jenever en brandewijn: 0,75
daeldel (?) geven voor 0 5 8 In Daarle uitgegeven: 0,27
en in hammer verteert 0 18 0 In Den Ham: 0,90
en hier an huijs hier an huijs (huijs: doorgestreept) wijn en bier alles anders 2 10 0
en mijn vrouw voor 5 jonge honders uijt geven die nae huijs almeloe sijn gekomen 0 18 0 Mijn vrouw heeft uitgegeven aan 5 jonge kippen voor Huize Almelo: 0,90
 
den 24 julij sijn hier kerckmeesters en sestienen saemen geweest over efferens van de gemeent vert: 4 16 0 Op [donderdag] 24 juli hebben kerkmeesters en zestienen bij mij vergaderd over gemeentezaken. Geconsumeerd: 4,80
 
den 25 julij sijn ik en fred: tuijter en jan prijnsen en jan schol met wage nae almeloe geweest om sijn excellentie te sprecken over de veene gronden met juijffvrouwe hagedorn en hier an huijs verteert 2 15 Op [vrijdag] 25 juli ben ik met Fredrik Tuijter, Jan Prinsen en Jan Schol met paard en wagen naar Almelo geweest om Zijne Excellentie te spreken over de veengronden. In de herberg van mevrouw Hagedoorn en hier aan huis geconsumeerd: 2,75
 
den 28 julij sijn hier over kerckmeester over sestienen saemen geweest en sestienen saemen geweest verteert(de schout valt hier met z'n zin in herhaling) 2 18 0 Op [maandag] 28 juli hebben de kerkmeesters en zestienen hier vergaderd en geconsumeerd: 2,90
en ik hebbe voor 12 jonge honder geven die nae huijs almeloe sijn gekomen voor geven 2 8 0 En aan 12 jonge kippen voor Huize Almelo heb ik uitgegeven: 2,40
 
den 29 julij sijn hier gekomen sijn hier sijn excellentie en haer excellentie en onse an komen over Heer en Vrouwe en graeff en heer van naeduernge (?) en sijn vrouw en graeff en heer van Veller met sijn leijfftoe en haere moeder tuerxs en een vrouw tuerxs abedijsie van stijff van klooster deventer met diende wel 28 steack (?) met 3 koessen en wagens wel 20 paerden Op [dinsdag] 29 juli zijn hier langsgekomen de heer en vrouw van Almelo in gezelschap van de graaf en Heer van Noord Deurningen en zijn vrouw en de graaf en Heer van Veller met zijn aanhang en zijn moeder Tork en mevrouw abdes Tork van het Stift van klooster Deventer en wel 28 bedienden. Ze zijn hier gekomen met 3 koetsen en wagens en wel 20 paarden.
hier geten an eten bancket 13 0 0 Ze hebben hier gegeten en aan kosten hiervoor: 13,00
alles anders 9 12 0 Aan overige kosten: 9,60
16 kanne wijn 1 16 0 16 kannen wijn 1,80
an bier en voor haever en voer 3 10 0 aan bier en aan haver en voer (voor de paarden): 3,50
 
den 30 dijto sijn hier geweest de ham[m]er van niers (?) en bedienders met haer 9 steack an eten en bancket 4 0 0 Op [woensdag] de dertigste zijn hier geweest de Hammer van Niers (?) met zijn 9 bedienden en hebben hier gegeten: 4,00
alles anders inclusief overige zaken.
an wijn en bier voor 5 16 0 aan wijn en bier aan kosten gemaakt: 5,80
an haver hoij voor 1 10 0 aan haver en hooi (voor de paarden): 1,50
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl