Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de schout Claas Cruijs augustus 1729


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. hedendaagse vrije vertaling bedrag in fl.
den 1 augustus hebbe ik met gemeente nae sluijs er heen ruijmen geweest in Hamer en hier an huijs verteert 1 3 0 Op [vrijdag] 1 augustus ben ik met dorpelingen naar de sluis geweest om het water schoon te maken. In Den Ham (?) en hier aan huis geconsumeerd (NB: het schoonmaken van de rivierbedding bij de sluis lijkt geen verband te hebben met Den Ham, mogelijk bevat de transcriptie hier onjuistheden, of wordt hier de Hamertjesplas bedoeld (?), een meertje bij Vriezenveen) 1,15
 
den 8 augustus sijn hier van West eijnd achter een rechter hant geweest Op [vrijdag] 8 augustus zijn hier geweest van het Westeinde ......(?).
haer geven 5 kanne bier 0 10 0 Aan hem/hen gegeven 5 kannen bier: 0,50
 
den 16 augustus sijn hier veene des gedeputaten Classis geweest Op [zaterdag] 16 augustus hebben Gedeputeerden van de kerk van de classis Deventer Vriezenveen bezocht.
voor wagen vragt betaelt 3 3 0 voor vrachtvervoer betaald: 3,15
en an verbrande uijt nieuwe borghs geven 0 11 0 aan verbrande mensen uit Nieuw Bargeres (?) gegeven: 0,55
dijto sijn ook kerckmeesters en (het lijkt er op dat het woord sestienen hier per abuis is weggelaten) saemen geweest over effens Op dezelfde dag hebben ook kerkmeesters [en zestienen?] hier vergaderd over gemeentezaken.
van de gemeente verteert 1 18 0 aan consumpties: 0,90
en sijn excellentie sijn hoeve nier koel planten versorgh voor planten betaelt 0 19 0 Heeft de hovenier van de Heer van Almelo hier koolplanten bezorgd. Hiervoor betaald: 0,95
bij verteert 0 8 0 aan consumpties: 0,40
 
den 21 augustus sijn ik en kerckmeester en sestienen nae de wester beeke om den sloot op te stijcken wel ontrent 700 trent en ock verder hebbe op baeck tegen daeldel nogh en ook de boeckweijte in oegen genoemen Op [donderdag] 21 augustus ben ik met de kerkmeesters en zestienen naar de Westerbeek geweest om de slootkanten af te steken (?), wel ongeveer 700 trent (meter?) en ook verder nog, beekopwaarts tegen Daarle aan. We hebben daarbij ook de boekweitvelden bekeken.
mede genoemen bier eten alles ander en hier ant huijs verteert saemen 3 5 0 meegenomen bier, eten en andere zaken en ook nog hier aan huis geconsumeerd: 3,25
 
den 23 augustus sijn ik met gemeente en swoerens den sloet gegraven en ander op ruemt tot desen wege met kleijster geaaijt en in haenen verteert en betaalt 0 18 0 Op [zaterdag] 23 augustus heb ik met de gemeente en gezworenen de sloot gegraven en rommel opgeruimd en de weg ernaartoe met klei verstevigd (??) en daarna in herberg De Haan [ van Nicolaas Harwig aan het Westeinde] geconsumeerd en betaald: 0,90
en hier ant huijs oversaemen vert.[eert] 2 12 0 En nog bij mij thuis genuttigd voor een bedrag van: 2,60
 
den 26 augustus sijn ik en gerrijt lucas nae almeloe geweest met een wagen om sijn Excellentie te spreecke wegens over dalders saecke en overteer en hier an huijs saemen 2 0 0 Op [dinsdag] 26 augustus ben ik met Gerrit Lucas naar Almelo geweest met een wagen om Zijne Excellentie te spreken wegens de Daarlese [boekweit]kwestie. Aan consumpties onderweg en bij mij thuis: 2,00
 
den 26 augustus hebbe ik an bos berent nae older gewonte voor 20 haene om te kapoenen voor sijn excellentie .... 4 0 0 Eveneens op de 26e heb ik volgens oud gebruik aan Bos Berend 20 hanen gegeven om te castreren voor Zijne Excellentie: 4,00
en kaepoenen geven 1 0 en gecastreerde hanen gegeven: 1,00
en bij verteert 0 2 aan consumpties: 0,10
 
den 27 augustus hebbe hijr ik en doemenie en kerckmeester hermen berckhoff en jan guers om tot nieuw kerckmeester te keijsen soo sijn tot nieuw kerckmr fredrick tuijter en Jan Wijgers Op [woensdag] 27 augustus heb ik hier met de dominee en kerkmeesters Hermen Berkhoff en Jan Geurs vergaderd om twee nieuwe kerkmeesters te kiezen. Door ons zijn verkozen: Fredrik Tuijter en Jan Wichers.
 
den 28 dijt sijn wij saemen weer geweest en fred: tuijter in de beijde mael verteert an wijn en bier 4 11 Op [donderdag] 28 augustus zijn wij weer bij elkaar gekomen met Fredrik Tuijter. Beide keren genuttigd aan bier en wijn: 4,55
 
den 29 augustus sijn hier kerckmeesters en sestienen saemen geweest over weijte van daeldel Op [vrijdag] de 29e augustus hebben kerkmeesters en zestienen hier vergaderd over de Daarlese boekweitkwestie.
 
den 30 dijto sijn compromijteeren nae almeloe ik en fredrick tuijtertien en egbert ten [cate] en hendrick kluppels om Sijn excellentie over te sprecken Op [zaterdag] 30 augustus zijn in verband met het geschil (Daarle betreffend) met mij naar Zijne Excellentie geweest Fredrik Tuijtertjen, Egbert [ten Cate] en Hendrik Kluppels (volgens het Middelnederlands lexicon van Pijnenburg en Schoonheim uit 1997, is compromiteren "een geschil in handen van de rechter leggen"; in dit geval dus in handen van de Heer van Almelo)
en dijto sijn ik en fredrick tuijter en egbert ten cate nae ham geweest om geenerael heer van munnickshave over spreecken en in ham en onder wegens verteer 1 18 0 Nog dezelfde dag ben ik met Fredrik Tuijter en Egbert ten Cate naar Den Ham geweest om de generaal Heer van Mennigeshave (broer van de Heer van Almelo genaamd Joachim P. van Rechteren) te spreken. Onderweg en in Den Ham aan consumpties genoten: 1,90
en hier an huijs verteert 1 16 0 Bij mij thuis genuttigd: 1,80
 
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl