Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de schout Claas Cruijs september 1729


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. hedendaagse vrije vertaling bedrag in fl.
den 1 september hebben de kerckmeester de haver voor sijn excellentie op haelt met dragers aen eten en dranck vert. 3 16 0 Op [maandag] 1 september hebben de kerkmeesters met dragers de haver voor Zijne Excellentie opgehaald. Aan eten en drank: 3,80
 
den 3 septemb sijn hier kerckmeesters en sestienen sestienen saemen over de daelder verteert 1 17 0 Op [woensdag] 3 september zijn de kerkmeesters en zestienen hier bijeengeweest om de Daarlese boekweitkwestie te bespreken. Aan consumpties: 1,85
dijto sijn ik en fredrick tuijter en km. Jan guers en egbert ten Cate alles compromitere met jijffrouw an eten dranck en op A saemen 3 2 0 Op dezelfde dag ben ik met Fredrik Tuijter en kerkmeester Jan Geurs en Egbert ten Cate [naar Huize Almelo geweest?] vanwege het geschil. (zie voor toelichting op het woord compromitere 30 augustus). Bij mevrouw [Hagedoorn?] en in de herberg de Aa aan eten en drank genuttigd: 3,10
en hijr an huijs 0 19 0 En hier aan huis nog geconsumeerd: 0,95
 
den 5 september sijn ik nae almeloe geweest en hebbe sijn excellentie gesprocken over de boeck weijte en ik hebbe onse(?) Compromijters met Juijffvrouwe hagedoornen voor mijddagh en nae[mijddagh?] op wagh en met sijn comp. vet. 1 2 Op [vrijdag] 5 september ben ik met Vriezenveense afgevaardigden naar Almelo geweest om Zijne Excellentie te spreken over de boekweitkwestie. In de voormiddag bij mevrouw Hagedoorn ( zij had een herberg in Almelo) verteerd. 1,10
 
den 9 dijto sijn ik en fred: tuijter en hendrick kluppels en kerckm jan guers om de selve saeke almeloe en hier an huijs vert. 1 7 0 Op [dinsdag] de 9e september ben ik met Fredrik Tuijter, Hendrik Kluppels en kerkmeester Jan Geurs vanwege dezelfde kwestie naar Almelo geweest. In Almelo en bij mij thuis genuttigd: 1,35
 
den 13 september sijn ik en fred: tuijter en egbert ten Cate en jan guers nae daeldel geweest datse hultugch heijlen (???) om de saeck in de min ofte maeken aen eten en wijn en dranck en daeldel 5 10 0 Op [zaterdag] de 13e september ben ik met Fredrik Tuijter, Egbert ten Cate en Jan Geurs naar Daarle geweest om de zaak in der minne te schikken. Aan wijn en drank en consumpties in Daarle besteed: 5,50
 
den 14 decemb sijn wij te saemen nae almeloe geweest om sijn excellentie report van te doen almeloe verteert 1 12 0 Op [zondag] 14 september (abuisievelijk staat in het kasboek december) zijn we allen naar Zijne Excellentie in Almelo geweest om verslag te doen. In Almelo aan consumpties uitgegeven: 1,60
 
dijto sijn hier kerckmeesers en sestienen samen geweest over selve saeke vert. 1 17 0 En later nog bij mij thuis aan consumpties voor kerkmeesters en zestienen die bij mij vergaderden: 1,85
 
1729 den 15 september hier sijn geweest graff fredrick heer van noerdueringe en graff Reijnt heer van gramsbergen en en een graff van kastel noch met drie Jagers op Jagh geweest Op [maandag] 15 september zijn hier geweest: graaf Fredrik heer van Noord Deurningen en graaf Reijnt heer van Gramsbergen en een graaf van Castell met drie jagers om te jagen.
en is rentmeester boem en ik en kerckmr Jan Guers en egbert nae daeldele alles commijteeren en hebbe met de daeldels een accort gemaekt Op dezelfde dag is rentmeester Boom met mij en de kerkmeesters Jan Geurs en Egbert [ten Cate] naar Daarle geweest als afgevaardigden van onze gemeente om met de Daarlers een akkoord te sluiten [over de boekweitkwestie].
en smijdtdagh alle wat gegeten voor eten 10 0 0 En 's-middags met z'n allen wat gegeten. Hiervoor uitgegeven: 10,00
voor bancket alles anders 3 0 0 Voor etenswaren en andere zaken: 3,00
8 1/2 kanne wijn 12 st de kanne 5 2 0 8 1/2 kan wijn raison van 12 stuivers per kan: 5,10
2 1/2 spijnt garst voor paerden 1 2 0 2 1/2 spint gerst voor de paarden: 1,10
 
den 14 en 16 dijto Jan van Welevelt en jaeger Frijs en met peert om hoenders te vangen in beijde dagen an eten dranck verteert 1 12 0 Op [zondag] de 14e en [dinsdag] de 16e zijn Jan van Welevelt en jager Fris met hun paard hier geweest om kippen te vangen. Op beide dagen heb ik voor hen aan eten en drank uitgegeven:
paert in twee nachten 0 12 0 Voor het paard 2 overnachtingen (?) (hier zal voer mee bedoeld zijn) 0,60
 
den 23 septemb sijn hier kerckmeesters en sestienen geweest over efferens van de gemeente verteert 1 18 0 Op [dinsdag] 23 september hebben kerkmeesters en zestienen hier vergaderd over gemeentezaken en daarbij is genuttigd voor: 1,90
 
den 24 septemb: sijn ik ook nae almeloe geweest soo dat sijn excellentie niet te huijs was dat Rentemeester Boon om sijn excellentie over schraijver dat nu droegh was dat met sijn broer van munnickhoeve over sprecken om laeke offte scheijdinge tegens daeldel te gaen Op [woensdag] 24 september ben ik vergeefs naar Huize Almelo geweest. Rentmeester Boom (als zaakwaarnemer) heeft beloofd schriftelijk verslag te doen (betreft nog afhandeling over de Daalderse grenskwestie met de heer van Mennigeshave, de broer van de Heer van Almelo, gesproken wordt over een grensscheiding door middel van een beek, het woord laeke betekent beek of grensscheiding).
verteert 0 9 0 Genuttigd: 0,45
 
en den 14 dijto is de hoevenier en de kock op jagh gekoemen an eten dranckt saemen 2 11 0 En de 24e dito (abuisievelijk staat geschreven 14e dito) zijn de hovenier en kok [van Huize Almelo] hier wezen jagen. Zij hebben hier gegeten en gedronken: 2,55
soo dat kock is sick geworden en een wage gekregen voorman geven 0 11 0 De kok is ziek geworden. Daarvoor een wagen en voerman geregeld om hem terug te brengen (voerman: degene die het paard voor de wagen ment/bestuurt). Kosten hiervoor: 0,55
 
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl